Kredyty Frankowe - Kancelaria dla Frankowiczów

Frankowicze Kancelaria Wrocław Kredyty Frankowe

Kancelaria BKT pomaga prawnie Frankowiczom, skutecznie odzyskując pieniądze od banków udzielających kredytów frankowych. W ramach usług Kancelaria:

  • Dokonuje kompleksowej analizy prawnej zawartej z bankiem umowy. Działania te obejmują zarówno badanie umowy pod kątem zgodności z przepisami prawa, jak i wyszukanie tzw. niedozwolonych klauzul umownych powodujących, że umowa o kredyt frankowy jest całkowicie lub częściowo nieważna.
  • We współpracy z analitykiem finansowym dokonuje dokładnych wyliczeń przedstawiających kwotę, jakiej można dochodzić na drodze postępowania sądowego.
  • W każdej indywidualnej sprawie kredytu frankowego, Kancelaria występuje do Rzecznika Finansowego o wydanie istotnego poglądu w sprawie dotyczącej umowy kredytowej kredytobiorcy.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w umowie o kredyt frankowy, Kancelaria kieruje do banku wezwanie do zawarcia ugody, a następnie pozew do sądu.
  • Podczas wszystkich rozpraw (zarówno w I i II instancji) Kancelaria zapewnia profesjonalne zastępstwo procesowe.

Kancelaria BKT pomaga Frankowiczom od lat. Wygraliśmy już wiele spraw dla Klientów, którzy wzięli kredyt we franku szwajcarskim. Na długo przed wydaniem przez TSUE wyroku w 2019, z sukcesami obsługiwaliśmy Frankowiczów. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Obecnie sytuacja osób z kredytami frankowymi uległa zdecydowanej poprawie dzięki wspomnianemu wyrokowi TSUE z 2019 r. Po jego wydaniu polskie sądy statystycznie aż w ponad 70% spraw dot. kredytów frankowych przyznają rację kredytobiorcom. Jeżeli jesteś Frankowiczem – koniecznie zgłoś swoją umowę o kredyt frankowy do analizy.

Etapy współpracy w sprawie dotyczącej kredytu frankowego z naszą Kancelarią

W przypadku podjęcia decyzji o współpracy z naszą Kancelarią w sprawie umowy o kredyt frankowy, podejmujemy szereg czynności prowadzących do odzyskania pieniędzy od banku:

kredyt frankowy

Zawezwanie do próby ugodowej

Jego celem jest wstrzymanie biegu terminu przedawnienia (termin przedawnienia kolejnych rat wynosi 10 lat) oraz wykazanie chęci polubownego załatwienia sprawy, co będzie istotne podczas prowadzonego później procesu sądowego o zwrot świadczeń nienależnych.

frankowicze

Sporządzenie pozwu do sądu po bezskutecznej próbie polubownego rozwiązania sporu wraz z reprezentacją klienta w sądzie.

Kontakt