Kredyt We Frankach | Kancelaria Frankowicze

kredyt we frankach kancelaria frankowicze

Kancelaria BKT pomaga prawnie Frankowiczom, skutecznie odzyskując pieniądze od banków udzielających kredytów frankowych. W ramach usług Kancelaria:

Kancelaria BKT pomaga Frankowiczom od lat. Wygraliśmy już wiele spraw dla Klientów, którzy wzięli kredyt we franku szwajcarskim. Na długo przed wydaniem przez TSUE wyroku w 2019, z sukcesami obsługiwaliśmy Frankowiczów. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Obecnie sytuacja osób z kredytami frankowymi uległa zdecydowanej poprawie dzięki wspomnianemu wyrokowi TSUE z 2019 r. Po jego wydaniu polskie sądy statystycznie aż w ponad 70% spraw dot. kredytów frankowych przyznają rację kredytobiorcom. Jeżeli jesteś Frankowiczem – koniecznie zgłoś swoją umowę o kredyt frankowy do analizy.

Etapy współpracy w sprawie dotyczącej kredytu frankowego z naszą Kancelarią Frankowiczów

W przypadku podjęcia decyzji o współpracy z naszą Kancelarią w sprawie umowy o kredyt frankowy, podejmujemy szereg czynności prowadzących do odzyskania pieniędzy od banku:

kredyt frankowy

Zawezwanie do próby ugodowej

Jego celem jest wstrzymanie biegu terminu przedawnienia (termin przedawnienia kolejnych rat wynosi 10 lat) oraz wykazanie chęci polubownego załatwienia sprawy, co będzie istotne podczas prowadzonego później procesu sądowego o zwrot świadczeń nienależnych.

frankowicze

Sporządzenie pozwu do sądu po bezskutecznej próbie polubownego rozwiązania sporu wraz z reprezentacją klienta w sądzie.

Tytuł

Przejdź do góry