Obsługa prawna spółek 2020-03-11T22:39:47+01:00

Obsługa prawna spółek

obsługa prawna spółek kancelaria

W ramach obsługi prawnej spółek, Kancelaria BKT:

  • przygotowuje projekty umów i statutów spółek tworzonych w Polsce,
  • przeprowadza kompleksową rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz ze złożeniem wniosków o nadanie nr NIP i REGON oraz VAT,
  • przygotowuje projekty uchwał organów spółki, asystuje w trakcie zgromadzeń wspólników, sporządza sprawozdania finansowe,
  • doradza w zakresie przekształceń właścicielskich, w tym podziału i łączenia spółek,
  • przeprowadza audyty Compliance minimalizujące ryzyko braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa,
  • przygotowuje projekty umów handlowych, a także uczestniczy w negocjacjach,
  • skutecznie odzyskuje należności (windykacja),
  • reprezentuje w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Nasza kancelaria współpracuje w powyższym zakresie z międzynarodową kancelarią posiadającą wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wyspecjalizowani księgowi współtworzą sukces Państwa Firmy kompleksowo zajmując się zagadnieniami podatkowo- prawnymi.

Kontakt