Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2019-10-15T18:33:15+02:00

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

restrukturyzacja przedsiębiorstw kancelaria

W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstw, Kancelaria BKT:

  • przeprowadza audyty prawno-rachunkowe (dokonuje analizy obciążeń majątku spółki, dokonuje oceny kluczowych umów z dostawcami i odbiorcami, umów kredytowych i ubezpieczeniowych, analizuje zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie, określa posiadane dobra niematerialne takie jak: znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty, analizuje toczące się sprawy sądowe i administracyjne),
  • opracowuje plan restrukturyzacyjny na bazie dokonanej analizy obejmujący zarówno krótkoterminową poprawę przepływów pieniężnych, jak i trwałe odzyskanie rentowności, dzięki zmianom operacyjnym i programom oszczędnościowym,
  • organizuje pomoc publiczną na restrukturyzację,
  • sporządza wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz reprezentuje spółkę we wszystkich typach postępowań restrukturyzacyjnych.

W zakresie kompleksowej obsługi prawnej, Kancelaria BKT współpracuje ze specjalistami w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami.

Naszymi klientami są również zagraniczne podmioty gospodarcze prowadzące działalność w Polsce.

Kontakt