Sprawy spadkowe 2019-10-15T18:30:48+02:00

Sprawy spadkowe

Sprawy Spadkowe Kancelaria

W ramach prowadzenia spraw spadkowych, Kancelaria BKT:

  • Złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku ustalając krąg spadkobierców.
    Aby stać się właścicielem majątku spadkowego należy złożyć w sądzie odpowiedni wniosek, w którym należy wykazać kolejność dziedziczenia. Do wniosku należy również dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, takie jak odpisy aktów urodzenia i śmierci.
  • Przeprowadzi dział spadku, aby majątek spadkowy został podzielony sprawiedliwie.
    Sądowe stwierdzenie nabycia spadku upoważnia tylko do pewnej (wyrażonej w ułamku) części majątku. Aby konkretne przedmioty wchodzące w skład spadku stały się własnością konkretnych spadkobierców należy przeprowadzić sądowy dział spadku. Nie jest to obowiązkowe, ale bardzo zalecane, aby uniknąć problemów z zarządzaniem majątkiem spadkowym w przyszłości.
  • Poprowadzi sprawę o zachowek, aby uzyskać należną część spadku.
    Zdarza się, że w wyniku dziedziczenia testamentowego spadkobierca nie otrzymał nic z majątku spadkowego. W takiej sytuacji może domagać się od pozostałych spadkobierców zachowka. Zachowek to połowa należnej mu części majątku spadkowego, którą by dostał, gdyby dziedziczył zgodnie z ustawą.

W zakresie kompleksowej obsługi spraw spadkowych, Kancelaria BKT wybiera dla swoich Klientów najkorzystniejsze rozwiązania, dbając o ich interes finansowy.

Kontakt