Kancelaria BKT pomaga w sprawach z elementem transgranicznym

Sprawy transgraniczne

Jeżeli zakres danej sprawy wykracza poza granice jednego kraju, konieczne jest:

Odpowiedzi na te oraz szereg innych zagadnień związanych z prawem transgranicznym znajdziemy w licznych aktach prawnych oraz umowach międzynarodowych zawieranych pomiędzy poszczególnymi państwami. Ich znajomość oraz odpowiednie stosowanie pozwala na prawidłowe ustalenie treści stosunku prawnego oraz wyznaczy normy prawne, których zastosowanie będzie konieczne podczas próby rozwikłania danego zagadnienia prawnego.


Nasza Kancelaria w powyższym zakresie wspiera zarówno przedsiębiorców jak i osoby indywidualne w sprawach z elementem transgranicznym, bazując zarówno na ustawodawstwie międzynarodowym i unijnym, jak również na ustawodawstwie polskim w przypadku cudzoziemców, co do których sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest sąd polski lub ustawodawstwo polskie.

Jakie usługi Cię interesują w zakresie prawa transgranicznego?

Usługi transgraniczne na rzecz przedsiębiorców zagranicznych świadczone przez Kancelarię BKT

W ramach usług prawnych skierowanych do przedsiębiorców zagranicznych:

Sprawy o zapłatę w sprawach transgranicznych świadczone przez Kancelarię BKT

W ramach usług transgranicznych związanych z odzyskiwaniem należności:

Usługi trangraniczne na rzecz klientów indywidualnych świadczone przez Kancelarię BKT

W ramach usług prawnych transgranicznych na rzecz klientów indywidualnych:

Kontakt