Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej 2019-02-15T13:51:28+00:00

Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej

szkolenia z prawa dla pracowników i kadry zarządzającej

W ramach szkoleń dla pracowników i kadru zarządzającej, Kancelaria BKT omawia następujące zagadnienia:

  • nowelizacje i najważniejsze aspekty prawa pracy,
  • ochrona danych osobowych pracowników oraz klientów,
  • obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracowników,
  • zamówienia publiczne.

Przepisy prawne ulegają częstej dezaktualizacji. Dlatego niezmiernie ważne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie nowych regulacji prawnych. Szkolenia Kancelarii BKT mają na celu zoptymalizowanie działalności przedsiębiorstwa.

Kontakt