AUDYT LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

AUDYT LEGALIZACJI pobytu cudzoziemców w Polsce

Budujemy  pomosty pomiędzy ustawodawstwami różnych państw.

Wykonujemy kompleksowy zewnętrzny audyt legalizacji pobytu cudzoziemców w firmach, przygotowując procedury i poprawność procesu legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Weryfikujemy dokumentację, przygotowujemy umowy, harmonogramy czasu pracy oraz inne niezbędne informacje o delegowaniu w celu uniknięcia konsekwencji, związanych z oficjalnymi kontrolami, przeprowadzanymi przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i Straż Graniczną (SG).

Wynikiem audytu jest raport z rekomendacjami z przeprowadzonego audytu w przedmiocie legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz delegowania cudzoziemców z krajów pozaunijnych do pracy w innym kraju UE.

Znamy przepisy prawa i wiemy jak ważne jest wykrycie niewłaściwości, w wyniku których nakładane są na pracodawcę kary pieniężne, zaś w stosunku do cudzoziemców skutkować mogą zainicjowaniem procedury zmierzającej do deportacji Twojego pracownika z kraju.

Niezaprzeczalnym atutem naszej Kancelarii jest ubezpieczenie OC oraz wysokie kompetencje prawnicze, ścisła specjalizacja i wieloletnie doświadczenie prawnicze.

Zbliża się kontrola Straży Granicznej? Poproszono Cię o skompletowanie dokumentów i nie wiesz jak sobie z tym poradzić?

Kliknij w ofertę na pasku powyżej i zapoznaj się z POGOTOWIEM PRAWNYM- usługą szybkiego reagowania w sprawach nagłych. Kiedy czas biegnie szybciej niż zwykle.


Audyt legalizacji pobytu cudzoziemców – co warto wiedzieć?

JEŚLI CHCESZ UNIKNĄĆ KONTROLI PIP LUB SG LUB OTRZYMAŁEŚ WEZWANIE,
zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią