Blog bktkancelaria.pl/blog/ stanowi niewiążącą ofertę informacyjną i służy do ogólnych celów informacyjnych. Nie stanowi on porady prawnej, podatkowej ani z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, nie może też zastąpić porady indywidualnej. Podczas gdy Kancelaria Prawa Międzynarodowego Beata Kielar-Tammert dokłada wszelkich starań w celu przygotowania bloga i zawartych w niej informacji, nie ponosi ona odpowiedzialności za dokładność, aktualność i kompletność informacji. Informacje zawarte w niniejszym newsletterze nie odnoszą się do żadnych konkretnych faktów dotyczących jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, dlatego też w konkretnych indywidualnych przypadkach należy zawsze zasięgać opinii ekspertów. Kancelaria Prawa Międzynarodowego Beata Kielar-Tammert nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez czytelnika Nasze osoby kontaktowe są do Państwa dyspozycji.

Cała zawartość bloga oraz profesjonalne informacje w Internecie stanowią własność intelektualną Kancelarii Prawa Międzynarodowego Beaty Kielar-Tammert i są chronione prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać, drukować lub kopiować treści artykułów wyłącznie na własny użytek. Wszelkie modyfikacje, kopiowanie, rozpowszechnianie lub publiczne odtwarzanie treści lub ich części, zarówno w trybie online, jak i offline, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Kancelarii Prawa Międzynarodowego Beaty Kielar-Tammert.