Ubezpieczenia społeczne 2019-10-15T18:32:59+02:00

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia Społeczne Kancelaria

W ramach usług prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych, Kancelaria BKT:

  • Reprezentuje w sprawach emerytur i rent

Kancelaria BKT reprezentuje przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gromadzi wymagane dokumenty i składa wniosek o przyznanie odpowiedniego świadczenia.

Ponadto pomaga w sprawach odwołań od decyzji organów rentowych, sporządzając odwołania oraz reprezentując Klientów w sądzie.

  • Zajmuje się sprawami koordynacji systemów zabezpieczeń

W przypadku wyjazdu za granicę na terenie UE świadczenia społeczne przysługują bez względu na to, w jakim kraju pracujemy i jak długo się tam znajdujemy. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń mają za zadanie niwelować negatywne skutki prawne przemieszczenia się w UE.

Kontakt