Legalizacja pobytu 2019-10-15T18:31:47+02:00

Legalizacja pobytu

legalizacja pobytu kancelaria

[PL]

Jeżeli jesteś zainteresowany pobytem i pracą w Polsce, Kancelaria BKT pomoże Ci na każdym etapie legalizacji pobytu świadcząc następujące usługi:

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, takimi jak: Urząd Wojewódzki, czy Starosta Powiatowy na każdym etapie legalizacji pobytu,
  • doradztwo w wyborze odpowiedniej podstawy prawnej pobytu oraz zatrudnienia,
  • reprezentacja w sprawach odwoławczych od decyzji odmownych Wojewody oraz Starosty Powiatowego,
  • monitorowanie sprawy i informowanie na bieżąco o jej statusie.

Rozmowy prowadzimy również w języku rosyjskim.

[RU]

Если Вас интересует пребывание и работа в Польше, то Канцелярия BKT поможет Вам на каждом этапе легализации, предоставляя следующие виды услуг:

  • представительство в государственных административных органах, таких как: Воеводское управление или Поветовый староста, на каждом этапе легализации Вашего пребывания,
  • консультирование по вопросам выбора подходящего правового основания для пребывания и трудоустройства,
  • представление интересов в апелляциях на отказные решения Воеводы и Поветового старосты,
  • мониторинг дела и текущие информирование о его статусе.

Переговоры также ведутся на русском языке.

Kontakt