Zatrudnienie cudzoziemców 2019-10-15T18:35:18+02:00

Zatrudnienie cudzoziemców

zatrudnienie cudzoziemców

W ramach obsługi prawnej przy zatrudnianiu cudzoziemców, Kancelaria BKT:

  • zapewnia stałą i doraźną pomoc prawną,
  • pomaga w uzyskaniu zaświadczeń A1 i delegowaniu cudzoziemców - pracowników do pracy w innym państwie UE,
  • pełni rolę osoby wyznaczonej do kontaktu z Państwową Inspekcją Pracy - w przypadku delegowania pracowników do Polski przez przedsiębiorców zagranicznych,
  • reprezentuje w postępowaniach kontrolnych przed Państwową Inspekcją Pracy i Strażą Graniczną.

Rozmowy prowadzimy również w języku rosyjskim.

Kontakt