W mojej praktyce zawodowej nie raz spotykam pracodawców, którzy borykają się z licznymi problemami w związku z zatrudnieniem i delegowaniem pracowników z krajów trzecich do innego państwa UE. Szczególne trudności pojawiają się w zakresie zaświadczeń A1.

Mając nadzieję, że moja wiedza w tym zakresie okaże się pomocna, serdecznie zachęcam do lektury mojego artykułu na portalu rp.pl

Zapraszam do dzielenia się swoja opinią oraz doświadczeniem w komentarzach.