O Nowym Polskim Ładzie, który wszedł w życie wraz z początkiem tego roku, mówią wszyscy. Dla jednych może przynieść potencjalne korzyści, jednak w znacznej większości przypadków grozi dodatkowymi obciążeniami. Dodatkowo podatnikom nie zagwarantowano odpowiedniej ilości czasu na zapoznanie się ze zmianami oraz wdrożenia ich w odpowiedni sposób. W poniższym artykule znajdą Państwo część wybranych przeze mnie zmian, które uważam za najważniejsze w oczach przedsiębiorców. Zajmę się ich omówieniem i pozwolę sobie podzielić się z Państwem krótką analizą, na podstawie której odpowiem, czy w jakiś sposób można uciec od Polskiego Ładu

Jeśli są Państwo ciekawi, jakie jest moje stanowisko w tej kwestii, serdecznie zapraszam do lektury.

Jakie istotne zmiany wprowadza Nowy Ład?

 • Podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł:
  • Gdy roczny dochód podatnika w danym roku podatkowym wyniesie poniżej 120 000 zł, zostanie on opodatkowany podatkiem dochodowym w wysokości 17% podstawy opodatkowania. Po przekroczeniu tej kwoty w stosunku rocznym podatnika obowiązuje drugi próg podatkowy, którego wysokość wynosi już 32% od podstawy wymiaru.
 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł:
  • Wyjaśniając, kwota wolna od podatku oznacza sumę rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu. Próg kwoty wolnej od podatku będzie wynosił dla każdego podatnika 30 tys. zł. W konsekwencji podatnicy o niższych dochodach nie zapłacą podatku w ogóle, a ci z wyższymi dochodami zapłacą podatek od nadwyżki.
 • Zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej:
  • Dotychczas składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 9% podstawy jej wymiaru dla wszystkich przedsiębiorców. Dodatkowo znaczną jej część (7,75%) można było odliczyć od podatku dochodowego. Tym samym rozwiązanie to, z którego korzystała bardzo duża ilość podatników, wpływało na faktyczne zmniejszenie kosztów podatkowych. Nowy Polski Ład znacznie zmodyfikował zasady rozliczania składki zdrowotnej poprzez:
   • bezwzględny brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku;
   • brak możliwości opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej – zasadniczo dla każdego podatnika będzie ona wynosić 9% od wysokości dochodu przedsiębiorcy.

Podwyższenie drugiego progu podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku to zmiany, których oczekiwano od polskiego ustawodawcy od dłuższego czasu i należy je ocenić pozytywnie. Trzeba jednak zaznaczyć, iż w ostatecznym rozrachunku te zmiany poskutkują zmniejszeniem obciążeń podatkowych tylko dla części podatników. Wielu z nich, mimo wszystko, zapłaci wyższe podatki. Przyczyni się do tego zmiana zasad ustalania wysokości i likwidacja odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

Czy można uciec od Polskiego Ładu? Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Nowy Ład istotnie uderza w przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności zarejestrowane w CEIDG. Jednym z rozwiązań w ich przypadku okazuje się być przekształcenie działalności w spółkę z o.o. Jest to możliwe m.in. na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych, poprzez tzw. sukcesję praw i obowiązków. W praktyce oznacza to, iż nowo utworzona spółka przejmie dotychczasowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy z jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z tym, tryb ten uznać należy za jeden z najprostszych i najmniej ingerujących w dotychczasową działalność. Przekształcając JDG w spółkę na tych zasadach, nie musimy ponownie podpisywać umów z kontrahentami ani pracownikami. Spółka stanie się pracodawcą, jeżeli w ramach JDG zatrudnialiśmy pracowników.

Co możemy zyskać, przekształcając JDG w spółkę z o.o.?

Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w układzie, w którym jest ich przynajmniej dwóch, a drugi wspólnik ma nie mniej niż 10% udziałów) nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Nie muszą więc ponosić kosztów związanych z ZUS, do których zalicza się składka zdrowotna, która okazuje się głównym problemem przedsiębiorców w 2022 roku. 

Uwaga!

Do przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. wystarczy jedna osoba. Pamiętajmy jednak, iż wspólnik jednoosobowej spółki na gruncie ZUS traktowany jest tak samo, jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W praktyce i w kontekście Nowego Ładu oznacza to, że przy takim rozwiązaniu niewiele się zmieni – nadal będzie konieczne płacenie wyższych składek.

To, czy przekształcenie JDG w spółkę będzie dla nas sposobem na rzeczywistą ucieczkę od Polskiego Ładu, będzie zależeć przede wszystkim od faktycznie osiąganych dochodów naszej firmy i wykorzystywanej formy rozliczania. Opcja ta może okazać się szczególnie interesująca dla przedsiębiorców mających przychody poniżej równowartości 2 000 000 EUR. Spółki o takich przychodach mogą korzystać bowiem z obniżonej, 9-procentowej, stawki podatku CIT. 

Czy można uciec od Polskiego Ładu? Podsumowanie

Początek 2022 roku dla wielu właścicieli firm to z pewnością trudny okres, związany z analizą przepisów podatkowych oraz próbami dostosowania się do nowych regulacji. Stoi przed nimi bowiem wyzwanie zmierzenia się ze zmianami, które – nie ukrywajmy – mają bardzo szeroki zakres. Nowy Ład modyfikuje nie tylko zasady opodatkowania, ale także wiele innych kwestii, na których omówienie nie pozwoliłam sobie w dzisiejszym artykule. 

Rewolucyjne zmiany wynikające z Polskiego Ładu mają ogromne znaczenie dla podatników. W konsekwencji znaczna większość przedsiębiorców zmierzy się z nowymi wyzwaniami oraz negatywnymi konsekwencjami. Jest to m.in. konieczność uiszczania wyższych należności podatkowych. Mam nadzieję, że lektura niniejszego wpisu zwiększy Państwa świadomość w zakresie następstw Polskiego Ładu oraz pozwoli podjąć świadomą decyzję, czy w Państwa przypadku warto podejmować jakiekolwiek kroki prawne. Niemniej jednak celem artykułu było ukazanie, że mimo wszystko istnieją rozwiązania, dzięki którym można „uciec” od Polskiego Ładu. 

BKT Kancelaria Czy można uciec od Polskiego Ładu?