Wczoraj spotkałam znajomą, koleżankę z liceum. Dawno nie widziałyśmy się, oj dawno. Zaraz po ukończeniu szkoły średniej wyjechała z mężem do Anglii. Opowiedziała mi swoją historię a właściwie problem dotyczący egzekucji alimentów od byłego małżonka, który w dalszym ciągu przebywa na Wyspach. Pomyślałam, że może to być dobry temat na pierwszy merytoryczny wpis na tym blogu. Znajoma po burzliwych przejściach rozwodowych powróciła z synem do Polski. Wniosła o alimenty, otrzymała nawet wyrok sądu polskiego, ale po byłym mężu ani śladu…

Jak egzekwować alimenty od zobowiązanego mieszkającego w innym kraju Unii, którego adresu nawet nie znamy?

Jedną z wielu pozytywnych rzeczy, jakie przyniosło nam wstąpienie do Unii Europejskiej, jest obowiązek stosowania i wykonywania Prawa Unijnego, między innymi stworzonego dla potrzeb opisywanej sytuacji, Rozporządzenia Rady (WE) NR 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Nazwa rozporządzenia długa, ale w uproszczeniu powiedzieć można, że akt ten opisuje i wprowadza tzw. UPROSZCZONĄ PROCEDURĘ EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH i to całkowicie za darmo. Ucieszyła się koleżanka na myśl o tym, że po Sprawiedliwość nie będzie musiała jechać do UK. Mało tego, problem wskazania aktualnego adresu zamieszkania dłużnika również nie stanowi problemu w dochodzeniu roszczeń.

Ale od czego zacząć? – zapytała.

Podstawą jest prawomocny wyrok zasądzający alimenty na dziecko.

Jeżeli dziecko wraz z jednym z rodziców zamieszkuje w Polsce, sądem właściwym do wydania wyroku w sprawie alimentów będzie sąd miejsca zamieszkania powoda, czyli dziecka wraz z jego przedstawicielem ustawowym czyli np. matką, bądź odpowiednio ojcem. Do alimentacji zobowiązana być może przecież także matka dziecka.

Mając już taki wyrok, koniecznym będzie wypełnienie wniosku o egzekucję alimentów z zagranicy.

Można tego dokonać na odpowiednim formularzu wraz z informacją o nieznajomości aktualnego adresu zobowiązanego do alimentacji.

We wniosku należy wskazać swoje dane kontaktowe, tj.: pełny, aktualny adres, a także dane dłużnika (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, ostatni znany adres, numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego, numer telefonu i wszystkie inne informacje dotyczące dłużnika, a umożliwiające ustalenie jego aktualnego miejsca pobytu).

Do wniosku dołączamy:

  1. kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
  2. kopię orzeczenia zasądzającego alimenty (wyrok, postanowienie, ugoda),
  3. szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego.

Gotowy wniosek wraz z załącznikami przesyłamy na adres właściwego pod względem zamieszkania wierzyciela Sądu Okręgowego, Wydziału Obrotu Zagranicznego lub zanosimy osobiście.

Opisana przeze mnie procedura dotyczy egzekucji alimentów we wszystkich krajach Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii.

Ucieszona, że mogłam pomóc swojej dawno nie widzianej znajomej, dopiłam w pośpiechu kawę i żegnając się pobiegłam na rozprawę.

egzekucja alimentów z Anglii

Umów się z nami na 30 – minutową poradę online