Do tej pory około 10 milionów Ukraińców opuściło granice swojego kraju. Z tego, przeważająca liczba (bo około trochę ponad 6 mln) pozostaje na terytorium Unii Europejskiej. Sytuacja na Ukrainie oraz ruch imigracyjny określa się jako najszybciej rozwijający się kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Dziś skupimy się na tym, jaką pomoc Ukraińcom oferuje się na terenie Wielkiej Brytanii (UK).

Uchodźcy z Ukrainy aktualnie mają możliwość ubiegania się o wizę na terenie Wielkiej Brytanii poprzez dwa równolegle funkcjonujące programy:

 • W początkowej fazie powstał tak zwany „Ukraine Family Scheme”. Ubieganie się o wizę zależne było od posiadania członków rodziny na terenie Wielkiej Brytanii.
 • Kolejnym programem który powstał, oraz znacząco rozszerza grupę osób mogących ubiegać się o wizę jest tak zwany program “Homes for Ukraine”. 

Do kogo są one skierowane, jak z nich korzystać oraz na jakich warunkach jest to możliwe?

Odpowiadamy poniżej.

Przeczytaj także: Obecna sytuacja prawna i faktyczna uchodźców ukraińskich w Niemczech

Pomoc Ukraińcom w Wielkiej Brytanii – do kogo skierowany jest program „Ukraine Family Scheme”?

„Ukraine Family Scheme” skierowany jest do osób które poosiadają rodzinę na terenie Wielkiej Brytanii. Warto jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż obywatele Ukrainy, którzy posiadają wprawdzie członków rodziny na terenie Wielkiej Brytanii, ale osoby te mają jedynie tymczasowe pozwolenie na pobyt w tym państwie (wizę skilled Worker bądź wizę studencką), nie mogą być brane pod uwagę jako osoby udzielające schronienia swoim bliskim.

Jak aplikować?

Aplikować do programu można online poprzez stronę internetową: GOV.UK.

Złożenie takiego wniosku jest całkowicie darmowe. Wizę w takim wypadku udziela się na okres 3 lat. Nie wymaga się przy tym opłacenia standardowego zdrowotnego dodatku imigracyjnego oraz stałej biometrycznej opłaty wpisowej.

Wniosek musi być wypełniony w sposób kompletny za każdego członka rodziny, w tym wypadku także za każde dziecko. Jeśli nie posiadasz ważnego paszportu, po wypełnieniu i złożeniu wniosku, należy następnie umówić się na spotkanie w Visa Application Centre (VAC). 

Jakie warunki należy spełnić?

Warunkiem koniecznym, aby skorzystać z programu „Ukraine Family Scheme” jest:

 • ubieganie się o dołączenie lub towarzyszenie członkowi rodziny mieszkającemu w Wielkiej Brytanii; oraz
 • obywatelstwo Ukrainy lub status członka najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który ubiega się o udział w programie; oraz
 • przebywanie na Ukrainie przed 1 stycznia 2022 roku (w tym także osoby, które obecnie opuściły Ukrainę).

Ukraińcy z paszportem biometrycznym

Ukraińcy posiadający paszport biometryczny winny wypełnić wniosek na stronie na stronie: Search – GOV.UK, a następnie załączyć do wniosku skan strony paszportowej ze zdjęciem.

Dodatkowo, do wniosku należy załączyć:

 • dokumenty potwierdzające fakt posiadania rodziny na terytorium Wielkiej Brytanii oraz
 • dokument potwierdzający fakt bycia rezydentem na terytorium Ukrainy przed 1 stycznia 2022r. 

Po wykonaniu tych kroków osoby ubiegające się o wizę w Wielkiej Brytanii otrzymają maila z Biura Wiz i Paszportów (Visas & Immigration), ze zgodą na wjazd do Wielkiej Brytanii. Następnie pozostaje już tylko podróż na teren Zjednoczonego Królestwa. 

Po dotarciu na miejsce należy okazać Straży Granicznej zgodę na wjazd. Dzięki temu otrzymamy pieczątkę wbitą do paszportu. Pozwala ona pozostać na terytorium Wielkiej Brytanii przez okres 6 miesięcy od daty wjazdu. 

Posiadanie takiej pieczątki w paszporcie jest swoistym potwierdzeniem przysługujących praw m.in do:

 • wykonywania pracy,
 • studiowania,
 • korzystania z benefitów przez obywateli Ukrainy na terenie Wielkiej Brytanii. 

W trakcie tych 6 miesięcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o przedłużenie wizy na okres do trzech lat. 

Pomoc Ukraińcom w Wielkiej Brytanii – co w wypadku, gdy uchodźca nie posiada paszportu biometrycznego?

W takim wypadku również przewidziano rozwiązanie. Tak jak wspomniano wyżej, i tu należy wejść na specjalnie dedykowaną do tego stronę internetową: Search – GOV.UKKolejnym krokiem jest wypełnienie online wniosku i rezerwacja terminu w centrum wizowym (Visa Application Centre (VAC)), gdzie pobiera się dane biometryczne. Wizytę w centrum wizowym (Visa Application Centre (VAC)) można umówić poprzez tą stronę internetową: Find a visa application centre.

Warte podkreślenia jest to, iż aby do czasu otrzymania decyzji w naszej sprawie pozostać w miejscu, w którym złożono wniosek. Urząd (Visas & Immigration) skontaktuje się z nami, aby poinformować nas, jaka decyzja została wydana wraz z wskazówkami dotyczącymi podróży. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących programu, wskazany jest numer pod który można zadzwonić. Infolinię czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerem +44 808 164 8810 (0808 164 8810 z Wielkiej Brytanii).

A co w przypadku gdy osoba ubiegająca się o wizę nie posiada rodziny na terytorium Wielkiej Brytanii? Homes for Ukraine scheme.

Dla takich osób przewidziany jest drugi ze wskazanych programów, czyli „Homes for Ukraine scheme”.  Do tego celu została specjalnie uruchomiona strona internetowa, poprzez którą osoby prywatne, organizacje charytatywne, kościoły czy władze lokalne mogą się zgłaszać, jeśli mają wolny pokój lub mieszkanie i chcą nieodpłatnie przyjąć na minimum sześć miesięcy uchodźców z Ukrainy. 

Osoby goszczące tak zwani sponsorzy nie są zobowiązani do pokrywania kosztów wyżywienia oraz utrzymania uchodźców pochodzących z Ukrainy. Osoby obywatelstwa Ukraińskiego uzyskają prawo do pracy i korzystania ze świadczeń socjalnych.

Sposobem na zachęcenie przyjmowania uchodźców do swoich domów ma być przysługujące  uprawnienie do otrzymywania z budżetu państwa w ramach podziękowania kwoty 350 funtów miesięcznie.

Obywatele Ukrainy otrzymają trzyletnią wizę pozwalającą na pozostanie przez cały ten czas na terenie Wielkiej Brytanii. W tym czasie będą mogli oni pracować, ubiegać się o zasiłki i korzystać z wszystkich usług publicznych jak świadczenia państwowe, opieka zdrowotna NHS, zatrudnienie i inne.

Jak aplikować?

Tak jak w przypadku wcześniej wspomnianego programu „Ukraine Family Scheme”, aplikować do programu można online poprzez stronę internetową: Apply for a visa Under the Ukraine Sponsorship Scheme. Wniosek można wypełnić osobiście bądź poprosić sponsora o pomoc i wypełnienie takiego wniosku w naszym imieniu. 

Ukraińcy posiadający paszporty będą mogli uzyskać pozwolenie na przyjazd do Wielkiej Brytanii w pełni online z dowolnego miejsca, w którym się znajdują. Potwierdzenie danych biometrycznych może nastąpić w ciągu 6 miesięcy przyjazdu do Wielkiej Brytanii. W przypadku posiadania ważnego paszportu, weryfikacji danych można dokonać także poprzez aplikację dostępnej na stronie: Apply for a Ukraine Family Scheme visa.

W trakcie wypełniania wniosku potrzebne będzie, aby przesłać skan bądź kopię strony ukraińskiego paszportu, na której znajduje się fotografia. Do wypełnienia wniosku potrzebne będą także numery paszportów (oprócz wypełnienia pytań rejestracyjnych i innych danych osobowych). Wniosek musi być wypełniony w sposób kompletny za każdego członka rodziny, w tym wypadku także za każde dziecko.

A co w wypadku gdy obywatel Ukrainy nie posiada paszportu ?

W przypadku, gdy obywatel Ukrainy nie posiada dokumentu podróży jak również, gdy podróżują z nią inne osoby w tym dzieci, nie posiadające ważnego paszportu, najważniejsze jest to, aby po wypełnieniu wniosku zarezerwować wizytę oraz odwiedzić ośrodek składania wniosków wizowych (Visa Application Centre (VAC). 

Po wizycie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż ośrodek przetworzy aplikacje oraz zebrane dane biometryczne. Przede wszystkim, w takiej sytuacji należy poczekać aż wiza zostanie wydana przez Urząd (UK Visa & Immigration), aby móc wjechać do Wielkiej Brytanii. 

Pomoc Ukraińcom w Wielkiej Brytanii – gdzie znajdują się ośrodek składania wniosków wizowych (Visa Application Centre (VAC))?

 • Budapest, Hungary, Budapest, Alfa Egészség központ, Lajos u. 48-66, 1036
 • Chisinau, Moldova, 49/3 Tighina Street, 5th floor, „Office5” premises, Chișinău,
 • Warsaw, Poland, ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa
 • Bucharest, Romania, Strada Buzești 50, București, Rumunia
 • Paris, France, 54ter Rue de Châteaudun, 75009 Paris, Francja

Dokument potwierdzający prawo do podrożowania

Po złożeniu wniosku i potwierdzeniu sponsora Urząd (UK Visa & Imigracja) wystawiony zostanie dokument potwierdzający prawo do podróżowania. Dokument pozwoli na podróż samolotem lub inną formą transportu do Zjednoczonego Królestwa. 

Obywatele Ukrainy maja prawo do kontynuowania podróży w UK koleją krajową, koleją miejską, autobusem i autokarem za darmo. Informacje na ten temat, w tym rozkład jazdy, są dostępne w Krajowych Ośrodkach Informacyjnych.

Pomoc Ukraińcom w Wielkiej Brytanii – pomoc socjalna w UK dla uchodźców

Po przybyciu do Wielkiej Brytanii uchodźcy mogą poprosić władze lokalne (Council) o dodatkowe wsparcie, jeśli jest to wymagane. Sponsor oraz inne organizacje również powinny być w stanie zaoferować pomoc uchodźcom. Taka pomoc może obejmować:

 • poszukiwanie pracy,
 • dostęp do świadczeń socjalnych i usług – takich jak rejestracja do lekarza rodzinnego oraz szukanie miejsc dla dzieci w placówkach szkolnych (mogą się o nie ubiegać dzieci między 4 a 16 rokiem życia). 

Istnieje również mechanizm wsparcia finansowego uchodźców. Każda osoba przybywająca na teren Wielkiej Brytanii otrzyma jednorazową formę pomocy w wysokości £200. Aby otrzymać taką pomoc należy udać się władz lokalnych (Council) w miejscu, w którym będziemy przebywać. 

Jednocześnie przewidziana jest także pomoc dla rodzin z dziećmi. Rodziny posiadające jedno dziecko, otrzymają tygodniowo wsparcie finansowe w wysokości £21.80. Rodziny posiadające więcej niż jedno dziecko mogą ubiegać się o pomoc finansową wynoszącą  tygodniowo £21.80 za najstarsze dziecko oraz £14.45 na każde kolejne. 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o tzw. „Universal Credit”. Jest to świadczenie, które wypłacane jest co miesiąc, w przypadku braku zatrudnienia. Wysokość zapomogi uzależniona jest od ilości posiadanych dzieci czy warunków mieszkaniowych uchodźców.

Jak wygląda podjęcie pracy na terenie Wielkiej Brytanii?

W przypadku znalezienia pracy u brytyjskiego pracodawcy, należy potwierdzić swoje uprawnienia do wykonywania pracy bądź zawodu. Uznanie wykształcenia następuje online.

Więcej informacji uzyskać można na specjalnie do tego przeznaczonej stronie: Find a job – GOV.UK, która umożliwia wyszukiwanie i aplikowanie o pracę. 

Pomoc Ukraińcom w Wielkiej Brytanii – opieka medyczna i numer ubezpieczenia społecznego

Aby otrzymać pomoc medyczną należy skontaktować się z lekarzem NHS (lekarz rodzinny/lekarz pierwszego kontaktu).  Korzystanie z NHS jest bezpłatne, wlicza się w to także pomoc ze strony szpitali NHS. Aby uzyskać pomoc medyczną w UK konieczne może być pokazanie pieczęci w paszporcie dokumentującej legalny pobyt na terytorium Wielkiej Brytanii.

Jeśli złożyłeś wniosek o świadczenie socjalne, urząd powinien przyznać Ci numer ubezpieczenia społecznego. Jeśli numer nie został nadany, można to uczynić wypełniając wniosek poprzez stronę internetową: Apply for a National Insurance number

Ukraińskie prawo jazdy a możliwość poruszania się po drogach w Wielkiej Brytanii?

Ukraińskie prawo jazdy ważne jest na terytorium UK przez pierwsze 12 miesięcy od przyjazdu. Po tym czasie należy dokument wymienić na brytyjski. Szereg informacji znajdziemy na stronie Brytyjskiego rządu pod adresem: Move to the UK if you’re comming from Ukraine. Znajdują się tam najważniejsze przydatne informacje dla uchodźców z Ukrainy.

Jeżeli masz pytania w powyższym temacie, potrzebujesz wsparcia w zakresie ubiegania się o legalny pobyt na terytorium Wielkiej Brytanii napisz sekretariat@bkrkancelaria.pl lub zadzwoń: +48 606 608 089.