Od dłuższego czasu mnóstwo przedsiębiorców podejmuje działania zmierzające do odbudowania swoich biznesów, na które negatywnie wpłynęła pandemia. Dialogi z wierzycielami czy zabezpieczenie dodatkowych źródeł finansowania to tylko niektóre sposoby na zatrzymanie negatywnych tendencji kryzysu gospodarczego. Jednak co w przypadku, gdy nawet takie działania nie pomagają? Wyjściem z trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa może okazać się restrukturyzacja, która w dobie pandemii szczególnie mocno zyskała na znaczeniu.

W dzisiejszym artykule zajmę się omówieniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które wprowadzono na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. Praktyka pokazała, że przedsiębiorcy wyjątkowo często wybierają ten rodzaj restrukturyzacji, dlatego warto przyjrzeć się bliżej jego regulacjom oraz niezaprzeczalnym zaletom. 

Zapraszam do lektury.

Czy restrukturyzacja w dobie pandemii to dobre rozwiązanie dla mojego przedsiębiorstwa?

Skutki pandemii przejawiają się w różnoraki sposób. Do najczęstszych problemów, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorcy, należą utrzymujące się na niskim poziomie wyniki finansowe czy zatory płatnicze wynikające z kryzysu gospodarczego. Wydawać by się mogło, że powoli wszystko wraca do normy. Warto jednak pamiętać, że w wielu branżach sytuacja wciąż jest niepewna. Mimo wsparcia, jakie niektórzy przedsiębiorcy otrzymali w ramach tarczy antykryzysowej, wielu z nich musiało zamknąć swoją działalność. Ci z nich, którzy nadal walczą o przetrwanie, często pozostają w bardzo trudnej sytuacji.

Czy mogą coś zrobić w takiej sytuacji? Czy walka z niewypłacalnością własnego przedsiębiorstwa nie jest zbyt ryzykowna w dobie pandemii? Zrozumiałym jest, że właściciele firm są pełni obaw przed podjęciem prawnych kroków. Być może wiedza na temat instytucji restrukturyzacji pomoże rozwiać wiele wątpliwości.

Kto może ubiegać się o restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Istotnym jest, że z restrukturyzacji może skorzystać każdy przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością. Bez znaczenia pozostaje kwestia, czy jego trudna sytuacja finansowa wynika z kryzysu pandemicznego, czy też nie.

W jaki sposób jednak przepisy prawa charakteryzują pojęcie niewypłacalności?

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo upadłościowe:

„Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące”.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne cieszy się wśród przedsiębiorców niezwykłą popularnością od momentu wprowadzenia tej możliwości. Jego celem – tak jak i pozostałych form tego postępowania – jest wynegocjowanie układu z wierzycielami w celu spłaty swoich zobowiązań. Za co zatem właściciele firm doceniają tę formę restrukturyzacji?

  • Postępowanie odbywa się w dużej mierze bez udziału sądu.
  • Przedsiębiorca decyduje, kiedy chce otworzyć postępowanie.
  • Otwierając uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, dłużnik uzyskuje ochronę:
    • przed działaniami wierzycieli (od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania do dnia jego zakończenia lub umorzenia, postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi zostają zawieszone, a nowe nie mogą być wszczęte),
    • dłużnikowi nie mogą zostać wypowiedziane kluczowe umowy (np. umowa najmu, dzierżawy czy rachunku bankowego).

Aby skorzystać z instytucji uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności powinniśmy zacząć od poszukiwań odpowiedniego doradcy, który zajmie się formalnościami. Konieczne będzie sporządzenie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, przygotowanie propozycji układowych czy opracowanie planu spłaty wierzycieli. Taka osoba może nam pomóc także w negocjacjach z wierzycielami, co odbywa się jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu. Dopiero po przyjęciu układu przez wierzycieli należy w sądzie złożyć wniosek o zatwierdzenie układu. Po wydaniu decyzji o jego wykonalności powinno nastąpić wykonanie postanowień układu, czyli spłata wierzycieli.

Uwaga!

W przypadku gdy do sądu nie wpłynie wniosek o zatwierdzenie układu przed upływem 4-miesięcznego terminu od otwarcia postępowania, ulega ono umorzeniu z mocy prawa.

Duże zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw od 2022 roku

Pierwotnie przewidywano, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie dostępne dla przedsiębiorców przez określony czas – najpierw do czerwca 2021 r., ale po wnikliwych konsultacjach termin przedłużono do końca listopada. Jednak ze względu na duże zainteresowanie tą formą walki z niewypłacalnością firm, ustawodawca zdecydował się na całkowitą nowelizację przepisów dotyczących restrukturyzacji. Od 1 grudnia 2021 r. wejdą w życie przepisy gruntownie zmieniające postępowanie o zatwierdzenie układu. Tym samym umożliwią one korzystanie z tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych.

BKT restrukturyzacja w przedsiębiorstwie

Restrukturyzacja w dobie pandemii – podsumowanie

Skuteczna restrukturyzacja zależy przede wszystkim od szybkiej i adekwatnej reakcji na pogarszającą się sytuację przedsiębiorstwa. Ważny jest także odpowiedni dobór narzędzi do przeprowadzenia tego skomplikowanego procesu oraz obranie logicznego planu działania, który pozwoli nam uzyskać założony cel.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat procesu restrukturyzacji, przeczytaj ten artykuł: Sądowa (naprawcza) restrukturyzacja przedsiębiorstwa