Spółka z o.o. ma swoje korzenie w prawie niemieckim. Jest to instytucja relatywnie nowa, gdyż po raz pierwszy w Polsce wprowadzono ją do porządku prawnego za czasów Józefa Piłsudskiego. Uregulowano ją w roku 1919 Dekretem o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie – w roku 1934 – w życie wszedł Kodeks Handlowy, który obowiązywał aż do roku 2001. Po nim do życia wszedł – aktualnie obowiązujący – Kodeks Spółek Handlowych. Reguluje on w sposób obszerny nie tylko zasady funkcjonowania spółek, ale również to, w jaki sposób umowa sp. z o.o. powinna zostać sporządzona. 

Przeczytaj także: Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych od 13 października. Co obejmą?

Umowa sp. z o.o. – jak założyć spółkę przez Internet?(S24)

Zaczynając od podstaw, należy nadmienić, że spółka z o.o. jest spółką kapitałową. Wspólnicy – poza ustalonym wkładem – co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Spółka powstaje na mocy umowy wspólników, która musi mieć formę aktu notarialnego. W sytuacji, kiedy spółka z o.o. jest zakładana przez jeden podmiot (tak, to możliwe przy tego typu spółce), odpowiednikiem umowy jest akt założycielski spółki z o.o. 

Polskie prawo dopuszcza założenie spółki z o.o. przez Internet. Nie jest wymagana wówczas obecność notariusza. Warto mieć na uwadze, że w takim przypadku umowa musi być jednak sporządzona zgodnie ze wzorcem umowy spółki, określonym w systemie teleinformatycznym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wzorzec ten zawiera jedynie podstawowe elementy, które powinny być zawarte w umowie spółki – takie, bez których spółka w ogóle nie będzie mogła powstać. Elementy te to: określenie siedziby spółki, wspólników, rodzaju prowadzonej działalności czy sposobu reprezentacji.

Brak w tak przygotowanym wzorcu wielu innych istotnych elementów, które będą w przyszłości nieodzowne przy prowadzeniu działalności. Stąd zalecamy porozumienie się w tej kwestii z doświadczonym prawnikiem, który:

  • przeanalizuje potrzeby przedsiębiorcy już na samym wstępie tworzenia podmiotu gospodarczego,
  • wdroży inne ważne klauzule umowne, które zabezpieczą interesy nie tylko samej spółki, ale też wspólników. 

Wadą nieskorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej przy zakładaniu spółki jest to, że w przypadku każdej zmiany „na raty” pojedynczy wniosek będzie wymagał kolejnej opłaty. Zmiana umowy spółki pociąga za sobą bowiem nie tylko konieczność wniesienia opłaty notarialnej, ale także opłaty sądowej związanej z wpisem zmian do KRS. Ponadto – czas i jeszcze raz czas… Pamiętać należy, że fizycznie zmiany w umowie spółki obowiązują dopiero od momentu ich wpisu do rejestru sądowego.  

Czy S24 to zawsze najlepsze rozwiązanie?

Spółka S24 jest więc dobrym rozwiązaniem dla osób, które zamierzają prowadzić niewymagającą działalność, gdzie wystarczającym będą standardowe i proste zapisy w umowie. Jeśli wspólników ma być znacznie więcej, a zakres działalności spółki będzie bardziej rozległy – zdecydowanie lepszym pomysłem jest założenie spółki w tradycyjnej formie, tj. z pomocą radcy prawnego/adwokata oraz w formie umowy notarialnej.

Właściwie sporządzona umowa na etapie jej tworzenia może pozwolić uniknąć problemów na wielu płaszczyznach związanych z prowadzeniem spółki oraz wewnętrznymi relacjami pomiędzy organami spółki, a nawet pomiędzy samymi wspólnikami. 

Umowa sp. z o.o. i jej elementy

Jakie elementy może zawierać umowa spółki z o.o., aby jak najlepiej zabezpieczała interesy jej wspólników i spółki?  

To pytanie, które każdy z nas sobie zadaje, zakładając spółkę. Na pierwszy rzut oka wszystkie te kwestie, związane z założeniem spółki, mogą się wydać bardzo przejrzyste. Jednak ilość klauzul, które warto wziąć pod uwagę w kontekście prowadzonej w przyszłości działalności powoduje, że możemy czuć się mocno przytłoczeni.  

W sporządzanej umowie spółki z o.o. warto pomyśleć o kilku istotnych elementach, które – poza tymi standardowymi – znacznie poprawią naszą pozycję. Wskazujemy je poniżej.

Udziały uprzywilejowane

Co do zasady jest tak, że udziały w spółce są równe. Wspólnicy spółki powinni być traktowani w jednakowy sposób. Istnieje jednakże możliwość wprowadzenia uprzywilejowania udziałów, co będzie oznaczać, że konkretne udziały będą znaczyć „więcej”. Na przykład – podczas głosowania udział jednego ze wspólników będzie dawać mu trzy głosy. Udział nieuprzywilejowany zaś będzie miał zwykłą wartość – jednego głosu.  

Zbycie oraz zastawianie udziałów

Możliwe jest ograniczenie uprawnienia wspólników do zbywania lub zastawiania udziału. Co do zasady każdy ze wspólników w dowolny sposób może obracać posiadanymi udziałami. W szczególności – bez konsultacji ze spółką – może dokonać ich sprzedaży na rzecz kogoś innego. Istnieje oczywiście możliwość ograniczenia tej swobody.  

Dziedziczenie udziałów

Jedną z obowiązujących zasad w ustawodawstwie jest to, że udziały w spółce są dziedziczne, a wiec spadkobiercy wstępują na miejsce wspólnika w spółce. Jeżeli spółce zależy na tym, aby tylko określone osoby były jej wspólnikami, to możliwe jest ograniczenie lub wyłączenie wstępowania spadkobierców do spółki.  

Umorzenie udziałów

Istnieje również możliwość wprowadzenia do umowy spółki regulacji dotyczących umorzenia udziałów. Wyróżnia się trzy rodzaje umorzeń:

  • dobrowolne (za zgodą wspólnika),
  • przymusowe (bez zgody wspólnika),
  • automatyczne (gdy wystąpi określone w umowie spółki zdarzenie). 

Uprawnienie do zwołania zgromadzenia wspólników

Co do zasady zarząd zwołuje zgromadzenie wspólników. Jednakże istnieje możliwość, aby takie uprawnienie przydzielić także innym osobom.  

Ułatwienie podwyższania kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy jest kwestią uregulowaną w umowie spółki. Aby go podwyższyć, wymagana jest zmiana tejże umowy. Jednak już na etapie tworzenia umowy można wprowadzić postanowienia dotyczące maksymalnej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu podwyższenia.

Umowa sp. z o.o. i zlecenie jej przygotowania. Pomoc radcy prawnego/adwokata w sporządzaniu umów

W trakcie sporządzania umowy fachowa pomoc adwokata lub radcy prawnego może ułatwić ukonstytuowanie się spółki, a także przyspieszyć proces jej rejestracji. Taka decyzja może dodatkowo pozwolić lepiej zrozumieć specyfikę prowadzenia działalności w tej formie, pozwoli rozwiać wątpliwości także w wielu innych kwestiach, które nasunąć się mogą podczas budowania strategii firmy.

Warto już na samym początku wdrożyć prawniczą wiedzę i doświadczenie, by ustrzec się w przyszłości od problemów i poszukiwania rozwiązań w sytuacjach podbramkowych. Zyskany czas, optymalizacja kosztów oraz uniknięcie niepotrzebnych kłopotów i zmartwień na późniejszym etapie działalności jest czymś, o co warto zadbać. 

Masz wątpliwości lub nie wiesz, jak zarejestrować spółkę? A może chciałbyś przedyskutować kwestię dopełnienia wszelkich wymogów związanych z jej założeniem? Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Tel. +48 606 608 089.