Postępowania alimentacyjne obecnie trwają kilka, a czasami nawet kilkanaście, miesięcy. Rozwiązaniem tego problem mogą być alimenty natychmiastowe, które mają wspomóc przede wszystkim dzieci. Chyba nie muszę Państwu wyjaśniać tego, iż alimenty dla wielu rodziców stanowią istotną pomoc, która w znaczny sposób wpływa nie tylko na rodzinny budżet, ale również zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka. Istnieje szansa, że wprowadzenie alimentów natychmiastowych – mimo licznych wcześniejszych zapowiedzi – w końcu stanie się faktem. Mimo iż rozwiązanie to oficjalnie jeszcze nie weszło w życie, w dzisiejszym wpisie pozwolę sobie wyjaśnić jego najważniejsze aspekty zarówno z perspektywy uprawnionego, jak i zobowiązanego do tego świadczenia.

Z lektury niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo:

  • Od czego będzie uzależniona wysokość alimentów natychmiastowych?
  • Kto będzie mógł się o nie ubiegać?
  • Kiedy alimenty natychmiastowe wejdą w życie?
  • Jakie inne rozwiązania mają przyczynić się do ochrony rodziny i wzmocnienia sytuacji najsłabszych?

Odpowiadam poniżej.

Alimenty natychmiastowe – na czym mają polegać? 

Z założenia, o alimenty natychmiastowe będzie można ubiegać się na każde dziecko, które jest uprawnione na mocy ustawy do tego świadczenia. Projekt ustawy nie przewiduje żadnych nowych, dodatkowych wymogów.

Nadrzędny cel wprowadzenia alimentów natychmiastowych to szybkie i skuteczne przyznanie alimentów na rzecz dziecka w ciągu kilkunastu dni w nakazowym postępowaniu alimentacyjnym. Zgodnie z tym, o czym wspominałam we wstępie, obecnie sprawy o zasądzenie alimentów trwają długie miesiące, co negatywnie wpływa przede wszystkim na dobro dzieci. Rodzice znajdujący się w trudniej sytuacji finansowej nierzadko muszą wykazać się dużą cierpliwością, aby otrzymać ostateczną decyzję z sądu w sprawie przysługującego dziecku świadczenia.

Alimenty natychmiastowe z założenia mają charakteryzować się maksymalnym uproszczeniem formalności związanych z ich uzyskaniem. Ma się to przejawiać przede wszystkim poprzez możliwość złożenia pozwu o alimenty natychmiastowe na prostym formularzu, dostępnym w Internecie. Ponadto do takiego pisma nie będzie trzeba dołączać dodatkowych dowodów. Wystarczy odpis aktu urodzenia dziecka.

Co ważne, alimenty natychmiastowe nie będą wykluczały dotychczasowej drogi starania się o wyższe alimenty. Będą pewnego rodzaju alternatywą, która pozwoli na szybkie zabezpieczenie potrzeb dziecka.

Uwaga!

Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, iż alimenty natychmiastowe będą co do zasady przysługiwały dziecku do momentu ukończenia 25. roku życia. Wyjątkiem mogą okazać się dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość alimentów natychmiastowych

Wiele wskazuje na to, że wysokość alimentów natychmiastowych będzie obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia i liczby dzieci w rodzinie. Oznacza to zatem, że ich wysokość będzie uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w ostatnim czasie co roku wzrasta.

Wiele zmian w ramach nowelizacji prawa rodzinnego – jakie nowości przewiduje ustawodawca obok alimentów natychmiastowych?

Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to nie tylko alimenty natychmiastowe. Projektowane zmiany obejmą również między innymi wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tak zwanego rodzinnego postępowania informacyjnego. Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w sprawach rozwodowych i separacyjnych małżonków, którzy posiadają małoletnie dzieci. Postępowanie to ma umożliwić bezkonfliktowe rozstrzygnięcie najważniejszych kwestii podczas rozstania, jak wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontakty czy alimenty na rzecz dzieci. Na temat tego postępowania oraz jego potencjalnych zalet pisałam w tym artykule: Mediacja przed rozwodem.

Alimenty natychmiastowe – dla kogo i ile wyniosą? Podsumowanie

Głównym celem wprowadzenia alimentów natychmiastowych jest poprawa sytuacji dzieci i przyspieszenie procedury uzyskania samych alimentów. Przede wszystkim chodzi o wsparcie samotnych rodziców, którzy w prosty i szybki sposób będą w stanie uzyskać pieniądze. Zakłada się, że będzie to możliwe nawet w ciągu kilkunastu dni. Wniosek o alimenty natychmiastowe ma mieć uproszczoną formę, a tym samym być łatwy do wypełnienia oraz ogólnodostępny w Internecie.

Poza alimentami natychmiastowymi, na komfort rodzin ma wpłynąć także wiele innych rozwiązań, jak mediacja przed rozwodem czy zwiększenie ochrony dzieci przed przemocą. Na zakończenie należy jednak zaznaczyć, że rozwiązania te znajdują się dopiero na etapie planowania i konsultacji. Które z nich faktycznie wejdą w życie, byśmy mogli z nich korzystać?

Na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać. Oczywiście o wszystkich istotnych nowościach w prawie będę Państwa informowała.

BKT alimenty natychmiastowe