Z okazji Nowego 2020 roku pragniemy złożyć Państwu Życzenia Noworoczne – radości, pomyślności, zdrowia a także wielu nowych marzeń, których spełnianie nadaje sens naszemu życiu. Jednocześnie tym wpisem chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że nowy rok 2020 obfituje w szereg modyfikacji w prawie. Dlatego poniżej przedstawiam Państwu najważniejsze zmiany w prawie w 2020 roku, mając nadzieję, że wprowadzenie ich w życie docelowo ułatwi a nie pogorszy nam status życia.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie dla przedsiębiorców 2020

Najważniejsze zmiany w prawie w 2020 roku – MIKRORACHUNEK

Po pierwsze, od 1.01.2020r. każdy podatnik otrzyma nowy rachunek w urzędzie Skarbowym. Będzie on służył do opłacania podatków VAT, PIT oraz CIT. Każdy podatnik może sprawdzić swój numer mikrorachunku w generatorze dostępnym na stronie: www. podatki.gov.pl . Wystarczy jedynie podać swój numer PESEL w przypadku osób fizycznych lub NIP w przypadku organizacji.

NOWA SKALA PODATKOWA

W październiku 2019r. weszły w życie przepisy wprowadzające niższą stawkę PIT. Została ona obniżona z 18 do 17 proc. PIT jest podatkiem rocznym, więc na podstawie przepisów przejściowych, do rozliczenia podatku za 2019 r., trzeba będzie  zastosować stawkę w wysokości 17,75 proc.  Skala podatkowa ze stawką 17 proc. w pełni będziemy stosować od stycznia 2020 r. Wysokość progu podatkowego nie ulegnie zmianie – w dalszym ciągu będzie to 85 528 zł. Wyższa stawka również nie ulega zmianie. Wyniesie ona 32 proc.

FAKTURA TYLKO DO PARAGONU Z NIP

Styczeń przynosi duże zmiany w zasadach wystawiania faktur. Od noworocznej środy bowiem do paragonów bez wskazanego NIP nabywcy nie będzie można wystawiać faktur. Zmiana ma przeciwdziałać wyłudzeniom VAT.

BIAŁA LISTA

Od stycznia 2020 r., jeśli zapłata za fakturę zostanie dokonana na niezgłoszony do Urzędu Skarbowego rachunek bankowy, wpłacający  nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów a ponadto nabywca będzie współodpowiedzialny ze sprzedawcą za niezapłacony podatek VAT. Regulacje mają dotyczyć jednak wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. Sprawdzajmy więc przed dokonaniem czynności w wykazie rachunków, czy rachunek bankowy naszego kontrahenta znajduje się na liście.

13- ta EMERYTURA

Od 2020 roku do 31 marca każdego roku emeryci będą otrzymywać tzw. 13- tą emeryturę- zakłada projekt ustawy. Dodatkowej emerytury nie dostaną osoby, które przejdą na emeryturę po 31 marca roku, w którym to roczne świadczenie jest wypłacane. Nie dostaną go też ci, którym prawo do emerytury zostało zawieszone na dzień 31 marca.

Najważniejsze zmiany w prawie w 2020 roku – PPK

Od początku tego roku obowiązek stosowania przepisów dotyczących finansowania i dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych, będą miały podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób. Stan zatrudnienia należy ustalić na dzień 30 czerwca 2019 r.  Po dużych firmach, zatrudniających co najmniej 250 pracowników, to kolejna grupa pracodawców, która będzie musiała dołączyć do pracowniczych planów kapitałowych.

MAŁY ZUS PLUS

1 lutego wejdzie w życie tzw. Mały ZUS plus. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku nie przekroczy 120 tys. zł. W Małym ZUS-ie plus składki na ubezpieczenie społeczne będą liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Z obniżonej składki będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga nie obejmie przedsiębiorców wykonujących działalność na rzecz swoich byłych pracodawców oraz tych, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej i jednocześnie są zwolnieni z podatku VAT.

Najważniejsze zmiany w prawie w 2020 roku – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Od 1 stycznia 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1830 zł miesięcznie. W konsekwencji, gminy z urzędu zaczną wypłacać wszystkim uprawnionym wyższe kwoty – nie potrzeba składać nowych wniosków.

BKT Kancelaria Radcy Prawnego