Nikogo już nie dziwi fakt, że ktoś pracuje poza granicami naszego kraju. Lepsze zarobki – a nierzadko także warunki pracy – sprawiają, że jest to alternatywa, która pomaga utrzymać domowy budżet na przyzwoitym poziomie. Niektórzy podjęli decyzję o wyjeździe wraz z całą rodziną, inni zaś pracują za granicą jedynie sezonowo. Mimo że praca na obczyźnie z pewnością nie jest dla każdego prosta – osoby pracujące za granicą mają dodatkowy problem. Natury podatkowej. Ulga abolicyjna, a właściwie to jej ograniczenie w 2021 r., doprowadziło do tego, że wiele osób pracujących za granicą nie chce być rezydentem podatkowym w Polsce.

W dzisiejszym artykule zajmę się omówieniem tej tematyki, wyjaśniając na wstępie podstawowe pojęcia, aby następnie przejść do zagadnień bardziej szczegółowych. Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest ulga abolicyjna?
  • Czym jest rezydencja i rezydent podatkowy?
  • Co zmieniło się od stycznia 2021 r. w kwestii rozliczeń dochodów uzyskiwanych za granicą?
  • Czy możliwe jest uniknięcie opodatkowania w Polsce dochodów zagranicznych?

Zapraszam do lektury niniejszego wpisu.

Ulga abolicyjna

Jak już sama nazwa wskazuje, ulga abolicyjna to rodzaj ulgi podatkowej. Jej celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania w momencie, gdy podatnik uzyskał przychód w innym kraju niż Polska. Co istotne, skorzystanie z ulgi jest możliwe jedynie w momencie, gdy uzyskaliśmy dochód w państwie, dla którego właściwą metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia. Nie będę w tym miejscu wdawać się w szczegóły podatkowe, jednak warto jeszcze zaznaczyć, że ulga dotyczy przychodów uzyskanych w szczególności z:

  • umowy o pracę,
  • działalności gospodarczej,
  • działalności wykonywanej osobiście i
  • praw autorskich.

Co jeszcze istotne, ulga abolicyjna dotyczy osób, dla których Polska jest ośrodkiem interesów życiowych lub gospodarczych oraz które przebywają na terenie Polski powyżej 183 dni. A więc są rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana ustawy o PIT od 01.01.2021

Duże zamieszanie wokół ulgi abolicyjnej wywołało jej znaczne ograniczenie w wyniku zmiany przepisów ustawy o PIT w styczniu tego roku. Od 2021 roku ograniczono ją do 1360 zł kwoty dochodu. Oznacza to mniej więcej tyle, że powyżej tej kwoty podatnicy będą musieli opłacić podatki bez zastosowania tej ulgi. Wejście w życie nowych przepisów nie wpływa jednak na podatek rozliczany w 2021 r., a dopiero w kolejnym. Ograniczenie ulgi odczujemy więc dopiero w kwietniu 2022 r., gdy będziemy rozliczać swoje dochody za 2021 r.

Rezydencja i rezydent podatkowy

Tak jak wspomniałam wcześniej, ulga abolicyjna dotyczy podatników, którzy są rezydentami podatkowymi w Polsce. Co to właściwie oznacza i jakie ma przełożenie na praktykę?

W dużym uproszczeniu, państwo, które uznaje nas za rezydenta podatkowego, ma prawo wymagać od nas zapłaty podatku od dochodów osiąganych również poza jego granicami. Wspominałam o tym na początku wpisu, ale powtórzę jeszcze raz. Zgodnie z przepisami, za rezydentów podatkowych w Polsce uznaje się osoby, które:

  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, lub
  • posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Jeśli zatem uzyskamy dochód za granicą, a jesteśmy rezydentami podatkowymi w Polsce, to niezależnie od tego, czy nasz zagraniczny pracodawca pobrał nam od pensji podatek – i tak wszystkie wpływy musimy wpisać do rocznego zeznania w Polsce i również od nich będziemy zobowiązani podatek uiścić.

Ulga abolicyjna – czy możliwe jest uniknięcie opodatkowania w Polsce dochodów zagranicznych?

W tej kwestii niebagatelne znaczenie ma stanowisko organów podatkowych. Dlatego w tym miejscu warto powołać się na treść jednej z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0112-KDIL2-1.4011.928.2020.2.MKA). Mimo że poruszał on w niej głównie interesy podatników osiągających przychody w Wielkiej Brytanii, przełożenie ma ona także na inne zagraniczne kraje, w których Polacy osiągają dochody i mogą je rozliczać w Polsce, korzystając z ulgi abolicyjnej. W treści interpretacji dyrektor KIS potwierdził, że podatnicy osiągający przychody za granicą powinni płacić podatki tam, gdzie przebywają oni na stałe z rodziną i gdzie mają dom, w którym mieszkają.

Pamiętajmy jednak, że stanowiska organów podatkowych nie zawsze się pokrywają. Niemniej jednak przedstawiona wyżej interpretacja pokazuje, że Polacy, którzy przeprowadzili się poza granice kraju na stałe, nie powinni się obawiać konieczności płacenia podatków w Polsce. Niestety nie dotyczy to tych podatników, którzy pracują poza granicami kraju sezonowo i kwalifikują się jako rezydenci podatkowi w Polsce.

Praca Zdalna z innego kraju Kancelaria Radcy Prawnego BKT