Brexit stał się faktem. Od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania nie jest już członkiem wielkiej wspólnoty – Unii Europejskiej. Negocjacje dotyczące tego historycznego wydarzenia oraz ustalenie odpowiednich procedur trwały aż dwa lata. Okres przejściowy trwał do 31 grudnia 2020 roku. Wraz z zakończeniem tego procesu oraz wyjściem Wielkiej Brytanii z szeregów UE, pojawiło się kilka nowych uwarunkowań prawnych prowadzenia własnego biznesu w UK. Dziś spróbujemy choć trochę rozwiać wątpliwości, bazując na najczęściej pojawiających się pytaniach naszych Klientów. Jak zatem prowadzić biznes w Anglii po Brexicie? 

Czytając poniższy artykuł dowiesz się:

 • Jakie formy prowadzenia działalności w UK masz do wyboru jako przedsiębiorca?
 • Jak założyć firmę w Anglii?
 • Jakie podatki płaci się z tytułu prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii?
 • Co z podatkiem VAT?
 • Czy powrócą wizy dla pracowników?
 • Czy da się prowadzić firmę w Anglii, mieszkając w Polsce?

Przeczytaj także: Działalność gospodarcza w Niemczech czy w Polsce – co wybrać?

Formy prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii

Na wstępie należy zacząć od ustalenia, w jakiej formie prowadzisz firmę (bądź zamierzasz ją prowadzić) na terenie UK.  Każda z niżej przedstawionych form ma swoją własną specyfikę. Co za tym idzie – zależnie od Twojego wyboru – będzie się to wiązało z koniecznością dopełnienia innych formalności. W UK dostępne są następujące formy prowadzenia firmy: 

 • (ang. self-employed) samozatrudnienie,
 • (skr. LTD) spółka Limited Company,
 • (ang. Partnership) spółka partnerska,
 • (skr. LLP) spółka Limited Liability Partnership,
 • (skr. PLC) spółka akcyjna Public Limited Company.

Jak prowadzić biznes w Anglii po Brexicie – jak założyć firmę na terenie UK?

Pewnie wiele osób nurtuje właśnie to zagadnienie. Często nieznajomość procedury potrafi na samym początku zniechęcić do podjęcia jakiegokolwiek kroku, który zmierzałby do rozpoczęcia własnego biznesu na terenie Wielkiej Brytanii.  

W Polsce prowadzenie jednoosobowej działalności jest formą najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców. W Wielkiej Brytanii tego odpowiednikiem jest tzw. samozatrudnienie (ang. self-employed). Jest to dosyć prosta forma prowadzenia działalności w Anglii – ze względu na brak zbędnych formalności. Założenie firmy w UK w formie self-employment nie jest skomplikowane. Aby tego dokonać, należy: 

 • spełniać warunki wizowe (mieszkać w UK co najmniej 183 dni w roku) oraz posiadać numer NIN, czyli być objętym ubezpieczeniem społecznym, 
 • posiadać ustalone dane firmy – w tym określoną branżę, adres oraz numer kontaktowy, 
 • poinformować HMRC (czyli HM Revenue & Customs) o rozpoczęciu działalności typu self-employment – można tego dokonać nie tylko poprzez osobiste stawienie się w urzędzie, ale także drogą telefoniczną, listowną czy internetową. 

Spółkę LTD można założyć bez posiadania statusu brytyjskiego rezydenta. Jest to jedna z najchętniej wybieranych form prowadzenia firmy, również przez osoby zagraniczne. Popularność LTD wynika także z faktu, iż można ją założyć dysponując stosunkowo niskim nakładem. Podczas rejestracji deklaruje się tylko wysokość kwoty kapitału założycielskiego. Nie jest wymagana jego wpłata. Aby móc otworzyć działalność gospodarczą w UK w formie LTD, należy spełnić takie warunki jak m.in.: 

 • zadeklarowanie kwoty kapitału założycielskiego, 
 • wyznaczenie przynajmniej jednego dyrektora w wieku min. 16 lat, 
 • rejestracja spółki pod brytyjskim adresem, 
 • posiadanie przez spółkę min. jednego udziałowca. 

Podatki w UK a prowadzenie firmy

Samozatrudnieni płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (personal income tax). Osoby te zobowiązane są również do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Wysokość składek określana jest na bieżąco w nowym roku podatkowym. Kolejnym obowiązkiem nałożonym na self-employed jest obowiązek składania rocznego rozliczenia podatkowego.  

Kwestia wysokości należnego podatku zależy od wysokości dochodu i, ujmując to w „widełkach”, kwestia ta przedstawia się następująco: 

 • zwolnione od opodatkowania – dochody do GBP 10,600,
 • stawka opodatkowania 20%- dochody GBP 10,600 – GBP 42,385 
 • stawka opodatkowania 40% – dochody powyżej GBP 42,386.

Samozatrudniający się ma również obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej i przechowywania wszystkich dokumentów i rachunków przez okres 5 lat.  

Z kolei w przypadku spółki LTD, opodatkowanie jest względnie łaskawe dla przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności należy wspomnieć, iż – w przypadku spółek posiadających osobowość prawną – finanse firmy są oddzielone od finansów jej właścicieli. Udziałowcy firmy, podobnie jak w Polsce, odpowiadają za jej zobowiązania tylko do wysokości wniesionego wkładu. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). Podstawowe stawki podatkowe przedstawiają się w następujący sposób: 

 • 20% podatku dla firm z dochodem nie wyższym niż GBP 300,000.00,
 • 21% podatku dla firm z dochodem wyższym niż GBP 300,000.00.

Jak prowadzić biznes w Anglii po Brexicie? Podatek VAT a kraje UE

Jedną z najważniejszych zmian w prowadzeniu działalności w Wielkiej Brytanii po Brexicie jest kwestia podatku VAT od towarów wysyłanych z Polski lub odwrotnie. Bowiem od 1 stycznia 2021 roku w Wielkiej Brytanii przestały obowiązywać europejskie przepisy o rozliczeniu podatku VAT. Dotychczasowe przepisy dawały przedsiębiorcom możliwość bezproblemowego przepływu towarów i usług.  

W relacjach pomiędzy UE i Wielką Brytanią nie ma już miejsca na takie transakcje, jak wewnątrzwspólnotowa: 

 • dostawa/nabycie towarów (transakcje B2C),
 • sprzedaż wysyłkowa (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów B2C),  

lecz występuje eksport/import towarów. 

Wyjątkiem jest terytorium Irlandii Północnej, gdzie nadal będą obowiązywać unijne regulacje dotyczące podatku VAT, jednakże wyłącznie w odniesieniu do obrotu towarowego. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową na lub z terytorium Irlandii Północnej są nadal traktowani jak podatnicy UE.  

Z kolei transakcje usługowe, przeprowadzane z podmiotami z Wielkiej Brytanii (w tym z Irlandii Północnej) są traktowane jako transakcje z podmiotami z państw nienależących do UE. W takim wypadku przemieszczenie towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium Polski (lub na odwrót) musi zostać przedstawione organom celnym w Polsce i w Wielkiej Brytanii.  

Czy powrócą wizy dla pracowników?

Jest to to jedno z najczęstszych pytań pojawiających się ze strony naszych Klientów. Przez długi czas brytyjski rynek pracy mógł poszczycić się nieograniczonym dostępem dla osób z zagranicy. Od 1 stycznia 2021 roku podjęcie pracy na terenie Wysp Brytyjskich przez obcokrajowców wiąże się z koniecznością uzyskania stosownego pozwolenia oraz wizy. 

Uzyskanie wizy, w zdecydowanej większości przypadków, będzie wiązało się z koniecznością przedstawienia oferty pracy od konkretnej firmy, która prowadzi swoją działalność właśnie w Anglii. Takie przedsiębiorstwo musi oczywiście posiadać licencję, która umożliwi mu nawiązanie współpracy z osobami pochodzącymi spoza Wielkiej Brytanii. 

Czy da się prowadzić firmę w Anglii mieszkając w Polsce?

Pewnie wielu osobom może się wydawać, że po Brexicie taka forma prowadzenia działalności byłaby niemożliwa. Nic bardziej mylnego. Prowadzenie firmy w Anglii, mieszkając w Polsce, jest możliwe. Taka działalność możliwa jest na przykład w formie spółki posiadającej osobowość prawną. W takim wypadku rozliczenie podatkowe następuje również na terenie Anglii. Dokonuje się go zatem z angielskim urzędem skarbowym. 

Przeczytaj także: Brexit a sprawy rodzinne

Jak prowadzić biznes w Anglii po Brexicie? Podsumowanie

Brexit niewątpliwie niesie za sobą zmiany. Czy są one słuszne, czy nie – czas pokaże. Proces ten może budzić wiele obaw wśród przedsiębiorców, których centrum interesów stanowią Wyspy Brytyjskie. Rząd brytyjski wprowadził wiele zmian w przepisach – zarówno jeśli chodzi o właścicieli spółek LTD, jak i innych form brytyjskich działalności gospodarczych. 

Masz wątpliwości lub nie wiesz, jak zarejestrować firmę w UK? A może chciałbyś przedyskutować wymogi związane ze zmianami i nowymi regulacjami? Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, pod numerem telefonu +48 606 608 089.