Jak zdobyć mieszkanie komunalne? Seria artykułów o tym, jak zdobyć własne M.

Popyt na mieszkania z każdym rokiem stale i niezmiennie rośnie. Zapotrzebowanie dotyczy nie tylko dużych miast takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, czy Kraków, ale również mniejszych miast powiatowych. Warto pamiętać o tym, że zakup mieszkania jedynie z własnych środków nie jest jedyną alternatywą w tym przypadku. Coraz większą popularnością cieszą się lokale mieszkalne, będące własnością gminy. Dlatego w dzisiejszym artykule zmieszczę kilka wskazówek, jak zdobyć mieszkanie komunalne.

Poza tym zasadniczym pytaniem, wiele osób – szczególnie młodych, zadaje sobie dziś jeszcze dodatkowe pytania:

 • czy mogę uzyskać dofinansowanie na mieszkanie?
 • jakie formy pomocy oferuje państwo?
 • czy przysługuje mi mieszkanie komunalne?
 • jak wygląda proces zakupu mieszkania?
 • na co zwrócić uwagę zawierając umowę najmu?

Na te oraz inne wątpliwości wkrótce otrzymają Państwo wyczerpująca odpowiedź. Zapraszam Państwa do lektury serii artykułów dotyczących tej, jakże istotnej i aktualnej, problematyki.

Jak zdobyć własne M.?

Poniższy diagram przedstawia sposoby pozyskania własnego mieszkania pozwalające cieszyć się własnymi, przysłowiowymi „czterema kątami”.

jak zdobyć mieszkanie komunalne

W dzisiejszym artykule omówimy problematykę mieszkań komunalnych. Następny artykuł zostanie poświecony problematyce mieszkań budowanych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) oraz wsparciu państwa w zakresie uzyskania własnego mieszkania (program Mieszkanie+). Ostatni artykuł z naszej serii będzie poruszał problematykę najmu lokalu oraz zakupu lokalu z rynku wtórnego oraz pierwotnego.

Już teraz zapraszam do lektury wszystkich wpisów z tej serii:

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne to własność gminna, a prawo do zamieszkania w nim otrzymują osoby spełniające określone kryteria. Wymogi, na podstawie których można uzyskać tego rodzaju mieszkanie, określa dana gmina. Dlatego warto zapoznać się z informacjami w tym zakresie – odpowiednimi dla miejsca położenia mieszkania, o które się staramy. W tym celu należy sprawdzić lokalne uchwały rady gminy. Odpowiednie informacje powinny być zamieszczone na stronie internetowej danej gminy.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w obszarze tematyki mieszkań komunalnych w ostatnim czasie zaszły istotne zmiany. Od 21 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 756). Należy jednak podkreślić, że wprowadzone zmiany dotyczą jedynie nowych umów, czyli tych zawartych pod dniu wejścia w życie przedmiotowych zmian.

Nowelizacja przepisów przyznaje gminie uprawnienie do badania sytuacji majątkowej potencjalnego najemcy.

Procedura ubiegania się o uzyskanie mieszkania komunalnego przedstawia się następująco:

 1. Najpierw należy złożyć wniosek o przyznanie lokalu, wraz ze stosownymi załącznikami o których mowa poniżej.
 2. Organ gminy dokonuje oceny sytuacji majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje wpis na listę oczekujących na przyznanie lokalu.
 4. Gmina przedstawia propozycje lokalowe, którymi dysponuje
 5. Po zaakceptowaniu propozycji lokalowej następuje podpisanie umowy najmu.

Jeżeli chcesz otrzymać mieszkanie komunalne, musisz przedstawić organowi gminy następujące dokumenty:

 • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (stan na dzień składania dokumentów);
 • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (stan na dzień składania dokumentów).

Jak zdobyć mieszkanie komunalne? Formalności

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, organ gminy będzie mógł zażądać oświadczenia o nieposiadaniu przez osobę ubiegającą się o mieszkanie komunalne tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Pobliską miejscowość należy rozumieć jako miejscowość położona w powiecie, w którym znajduje się lokal lub w powiecie graniczącym z tym powiatem.

Deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym oraz oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest więc warunkiem koniecznym rozpatrzenia przez gminę naszego wniosku o zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego. Jednakże gmina odmówi zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego w sytuacji, gdy pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w deklaracji, a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym wystąpi rażąca dysproporcja. Celem takiej regulacji jest prawdopodobnie wyeliminowanie sytuacji, w której osoby ubiegające się o uzyskanie mieszkania komunalnego, ukrywają rzeczywiste dochody w celu nabycia praw do takiego mieszkania.

Co więcej, należy pamiętać, że w obecnym stanie prawnym gmina posiada uprawnienie do żądania od najemcy lokalu komunalnego deklaracji o wysokości dochodu. Gmina ma prawo skierować takie żądanie nie częściej niż co 2,5 roku. Najemca będzie natomiast miał obowiązek złożenia takiego dokumentu w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Gmina po weryfikacji dochodu będzie mogła podjąć decyzję o ewentualnym podwyższeniu czynszu. Wysokość podwyżki będzie stanowiła różnicę pomiędzy kwotą średniego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, a kwotą kryterium określoną przez gminę.

Czynsz

Niewątpliwie zaletą mieszkań komunalnych jest ich czynsz, który jest kwotą zdecydowanie mniejszą, niż przeciętny czynsz za najem mieszkania nie będącego mieszkaniem komunalnym. W mieszkaniach komunalnych, ustalana jest przez samorządy bazowa kwota czynszu za metr kwadratowy. Jest ona powiązana z wysokością tzw. wartości odtworzeniowej lokalu. To teoretyczna suma pozwalająca w danym momencie wybudować metr powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W różnych miastach stawki wahają się obecnie od kilku do kilkunastu zł za m2.  Wysokość czynszu musi więc uwzględniać kryteria ustawowe i nie jest ustalana dowolnie przez gminę.

Jak zdobyć mieszkanie komunalne

Jak zdobyć mieszkanie komunalne? Wykup mieszkania

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że mieszkanie komunalne można wykupić uzyskując wysoką bonifikatę, czyli zniżkę. Jednakże by było to możliwe, spełnione muszą zostać odpowiednie kryteria. Jeżeli będą Państwo zainteresowani przeprowadzeniem prywatyzacji takiego mieszkania, to serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii. Przeprowadzimy Państwa sprawnie przez ten proces.

Jak zdobyć mieszkanie komunalne? Mieszkania komunalne „do remontu”

Bardzo ciekawą alternatywą dla poszukujących własnych czterech kątów są również tzw. mieszkania komunalne do remontu. Co kryje się pod tym określeniem? Jest to mieszkanie komunalne będące własnością gminy, którego stan nie pozwala na zamieszkanie. Dana gmina natomiast, nie posiadając środków na remont, decyduje się na przekazanie mieszkania osobom, które zdeklarują przeprowadzenie remontu. Po zakończeniu remontu taki najemca może wykupić od miasta lokal za kwotę zdecydowanie niższą niż realna wartość rynkowa. Zasady ubiegania się o lokal „do remontu” ustala dana gmina. Warto więc zapoznać się z informacjami i warunkami uzyskiwania takich mieszkań w konkretnym, interesującym nas mieście. Jednakże, podstawowym warunkiem ubiegania się o mieszkanie do remontu jest to, by wnioskujący nie posiadał tytułu prawnego ani prawa własności do lokalu mieszkalnego, czy też innego lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Mieszkania socjalne a mieszkania komunalne

Na marginesie należy zaznaczyć, że mieszkań komunalnych nie należy mylić z mieszkaniami socjalnymi. Mieszkania socjalne to mieszkania przyznawane wyłącznie osobom bez praw do innego lokalu – spółdzielczego, własnościowego czy komunalnego. Są to więc mieszkania przeznaczone dla osób najbiedniejszych lub osób które otrzymały sądowy wyrok eksmisyjny. Ponadto spełniających odpowiednie kryteria dochodowe ustalone przez gminę. Kryteria te są niższe niż w przypadku mieszkań komunalnych.

Prawo do lokalu socjalnego przysługuje:

 1. kobiecie w ciąży,
 2. małoletniemu, niepełnosprawnemu lub ubezwłasnowolnionemu oraz sprawującemu nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 3. obłożnie chorym,
 4. emerytom i rencistom spełniającym wymagania do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej
 5. osobie posiadającej status bezrobotnego,
 6. osobie spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Oczywiście wskazanym powyżej osobom prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje, jeżeli mogą one zamieszkiwać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Wady i zalety mieszkania komunalnego

Każda osoba, która wnikliwie i dokładnie przeczytała artykuł wyrobiła już sobie z pewnością opinie dotyczącą atrakcyjności mieszkań komunalnych. Poniżej, w celach systematyzacji, przedstawiamy nasze podsumowanie.

Zalety:

 • niższy czynsz;
 • możliwość wykupu mieszkania z bonifikatą;
 • pewność co do wynajmującego.

Wady:

 • uznaniowość przyznania prawa do najmu;
 • konieczność spełnienia odpowiednich kryteriów;
 • brak możliwości swobodnego wyboru ofert mieszkań.

Mam nadzieję, że po lekturze niniejszego artykułu uzyskali Państwo niezbędne informacje potrzebne do podjęcia decyzji w zakresie ubiegania się o mieszkanie komunalne.

Przez |2021-09-17T08:48:46+02:0015 lipca 2019|Klienci indywidualni, Sprawy lokalowe|

19 komentarzy

 1. Maja 31 października 2019 w 13:41- Odpowiedz

  Jak można mylić tbs z mieszkaniem komunalnym?

  • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 31 października 2019 w 19:16- Odpowiedz

   Nikt nie myli mieszkań należących do Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w których gmina partycypuje z mieszkaniami komunalnymi. Powyższy artykuł dotyczy mieszkań komunalnych zaś kolejny mieszkań TBS.

 2. Bogusia 9 listopada 2019 w 08:50- Odpowiedz

  Artykuł wprowadza z błąd.
  Tani czynsz?
  Z pewnością nie w Warszawie .
  Płacę ok 700 zł za 36 m2
  Kiedy moi znajomi takie koszty ponoszą przy dwukrotnie większym mieszkaniu prywatnym.

  Mieszkania do remontu ?
  Też chyba nie w Warszawie.
  Córka składała pismo o takie mieszkanie- gmina odpowiedziała że nie ma czegoś takiego.

  Wykup mieszkania? Z wysoką bonifikatą?
  Może kiedy tak było. Po wejściu ustawy z 2014 r już takich bonifikat nie ma.
  Nie dostaje się bonifikaty od razu przy obecnym stanie prawnym dopiero po kilkunastu latach należy się 75%.
  Niektórzy powiedzą ale to aż 75 %.
  Proszę wziąć pod uwagę że te mieszkania gminne są słabej jakości . Remonty przeprowadzanie przez gminę pozostawiają wiele do zyczenia.

  Szczęśliwi będą mogli wykupić mieszkania o ile nie będzie roszczeń do budynku, gruntu itd

  Pozdrawiam.

 3. Kancelaria Radcy Prawnego 9 listopada 2019 w 15:58- Odpowiedz

  Artykuł nie wprowadza w błąd. Czynsze w mieszkaniach komunalnych są zwykle niższe z uwagi na to, że ilość składowych czynszów spółdzielczych czy wspólnotowych jest większa. Ale organy gminy same ustalają wysokość czynszów w granicach wskazanych przez prawo. Jest to uprawnienie gminy. Mieszkania do remontu również istnieją i można je nabyć. Artykuł odnosi się do całej Polski nie zaś do konkretnych gmin. Jeżeli w danej gminie brak jest mieszkań do remontu to siłą rzeczy w jaki sposób miałyby zostać rozdzielone pomiędzy mieszkańców? Nie każde mieszkanie można wykupić – gmina musi chcieć, oraz móc je sprzedać.W Warszawie bonifikaty wynoszą: 80% – dla osób które wynajmują lokal przez co najmniej 5 lat 90% dla osób wynajmujących lokal co najmniej 10 lat.

 4. Agnieszka 23 listopada 2019 w 17:10- Odpowiedz

  Czy Państwo świdczycie usługi pomocy w uzyskaniu mieszkania komunalnego? W gąszczu dokumentów niejednokrotnie przy niechęci urzędników zwykłemu człowiekowi, który pracuje od rana do wieczora ciężko przebić się przez mur biurokracji

 5. Kancelaria Radcy Prawnego 23 listopada 2019 w 18:21- Odpowiedz

  Nie zajmujemy się załatwianiem mieszkań komunalnych. Nie mamy takich możłiwości niestety. Dobrze wiemy, jak trudno jest pozyskać takie mieszkania, szczególnie, że osób oczekujących jest wiele. Stąd nasz pomysł na opisanie wszystkich możliwości pozyskania własnego mieszkania w kolejnych artykułach.

 6. Renata 26 listopada 2019 w 10:49- Odpowiedz

  Obecnie nie można w Warszawie wykupić mieszkania komunalnego, bo miasto nie sprzedaje tych lokali.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 30 grudnia 2019 w 13:37- Odpowiedz

   Jak już wspominałam przy okazji komentarza powyżej, kwestie wykupu a także bonifikaty zależą od konkretnej gminy. Warto jednak trzyzmać rękę na pulsie, bo Rada Gminy może w każdym czasie podjąć uchwałę w sprawie wykupu mieszkań komunalnych.

 7. Aga 11 grudnia 2019 w 18:25- Odpowiedz

  u nas w gminie po śmierci teściowej mieszkanie dostała siostra mieszkająca zagranicą a mąż został osoba bezdomna dobrego mamy burmistrza zamiast dać rodzinie z dziećmi to dal bogatej samotnej pannie

  • Kancelaria Radcy Prawnego 30 grudnia 2019 w 13:39- Odpowiedz

   Trudno jest odnieśc sie do tego komentarza w sposób merytoryczny. Nie wiemy dlaczego tak się stało i co spowodowało, że mieszkanie po teściowej otrzymała osoba, która nie mieszkała z teścową i się nią nie opiekowała.

 8. Paulina 29 grudnia 2019 w 17:09- Odpowiedz

  Mieszkam w Koszalinie mam 50 metrowe mieszkanie komunalne Płace czynszu 850 zl za 2 osoby. Mieszkam tam od 10 lat predzej mieszkalam w starym budownictwie. Zeby dostac to mieszkanie musialam splacic zadluzenie 10000(10 lat temu nie bylo to wcale tak malo) W tym mieszjaniy trzeba zmienic cala elektryke poniewaz dzialaja mi tylko 3 gniazdka oczywiscie mam to zrobic we wlasnym zakresie chcialam to zrobic po wykupieniu mieszkania.Poszłam pytac do Zbm o tą możliwość .Pani powiedziała ze oczywisvie moge wykupic to mies-kanie z 30%znizka .Metr mieszkania jest liczony jak na wolnym rynku czyli w Koszalinie wynosi okolo 4000 za metr i nie wazne ze mieszkanie jest do remontu a ze zaplacilam zadłuzenie tez sie nie liczy. Wiec nadal mieszkam w zbm i place 300 zl wiecej czynszu ktorzy wykupili mieszkania 30 lat temu z bonifikata 90%. Chciałabym podziękowac Panu prezydentowi Koszalina za zmiane .

  • Kancelaria Radcy Prawnego 30 grudnia 2019 w 13:43- Odpowiedz

   Trudno jest sie odnieść do tego komentarza, gdyż nie do końca wiadomo nam z jakiego powodu spłacała Pani zadłużenie. Czy był to kredyt czy też inne zobowiązanie i na czyją rzecz? Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Być może uda nam się Pani pomóc.

   • Anonim 15 25 listopada 2020 w 16:23- Odpowiedz

    jestem samotną matką z dwójką dzieci czy ja mogę starać się o takie mieszkanie? Gdzie mogę złożyć taki wniosek i ile czeka się na odpowiedź niestety utrzymuje się z tego co dostaję na dzieci dodatkowo mam ponad 3 tyś. kredytu do spłaty bo brakowało mi na dzieci. Jakie mam szanse uzyskać mieszkanie socjalne/komunalne?

    • admin 26 listopada 2020 w 17:50- Odpowiedz

     Wszysto zależy od gminy, w której Pani miesza. Proszę zwrócić się do swojej gminy, wydziału komunalnego, z pewnością Pani pomogą. W każdej gminie wysokośc dochodów jest inna. Warto zapoznać się się z tymi warunkami.

 9. Anonim 6 stycznia 2020 w 16:30- Odpowiedz

  W jaki sposób urząd sprawdza czy oświadczenie majątkowe wypełnione przez wnioskodawcę jest zgodne ze stanem faktycznym?

  • admin 31 stycznia 2020 w 18:58- Odpowiedz

   To oświadczenie. Urząd może ale nie musi weryfikowac danych zawartych w oświadczeniu, chyba że podejmie wątpliwośc co do prawdziwości twierdzeń zawartych w oświadczeniu. Zwykle zobowiązuje do dostarczenia dokumentów potwierdzających stan faktyczny wskazany w oświadczeniu.

 10. Bozo 29 listopada 2020 w 17:53- Odpowiedz

  Pracuje 1\2etatu chce się usamodzielnić jestem współwłaścicielem mieszkania po spatku jakie mam szanse na mieszkanie z gminy

  • admin 20 grudnia 2020 w 17:13- Odpowiedz

   Każda gmina reguluje te sprawy troche odmiennie. sugeruję pójść do gminy, wydziału mieszkaniowego i dokładnie dopytać. Generalnie, warunkiem przyznania lokalu komunalnego jest brak mieszkania w gminie, w której sie o takie mieszkanie staramy oraz jednocześnie zamieszkiwanie na terytorium danej gminy.

 11. […] Jak zdobyć mieszkanie komunalne? Seria artykułów o tym, jak zdobyć własne M. […]

Zostaw komentarz

Tytuł

Przejdź do góry