W Niemczech aktualnie źródła energii odnawialnej stają się niezwykle popularne. Ze względu na proekologiczną działalność rządu, coraz więcej osób decyduje się na montaż przydomowych instalacji fotowoltaicznych.
Wielu przedsiębiorców z Unii Europejskiej rozważa możliwość działania również na terenie Niemiec. Umożliwia to przede wszystkim zasada swobody świadczenia usług, która jest jedną z fundamentalnych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.

Kto może prowadzić działalność związaną z montażem paneli fotowoltaicznych w Niemczech?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie co do zasady usługi w Niemczech w postaci montażu paneli fotowoltaicznych dla przysłowiowego „Müllera” prowadzić może każdy przedsiębiorca z zarejestrowaną działalnością na terenie Unii Europejskiej. Niestety istnieje szereg przepisów, które wymagają uwzględnienia przy rozważaniach na temat startu działalności w zakresie branży fotowoltaicznej w Niemczech.
Wymogi odnoszą się do następujących kwestii:

  1. Certyfikacja paneli fotowoltaicznych.
  2. Wymogi dotyczące pracowników zajmujących się montażem paneli.
  3. Odbiór przyłączy
  4. Przynależność branżowa

W dalszej części artykułu postaramy się omówić zwięźle wymienione punkty.

Certyfikacja Paneli fotowoltaicznych

W Niemczech najpopularniejszym wskaźnikiem bezpieczeństwa jest tzw. DIN (Deutsche Industrie Norm). Instalacje fotowoltaiczne potrzebują spełniać odpowiednie normy w następujących kategoriach:
Wydajność i tolerancja mocy:

Wydajność paneli

Norma DIN określa minimalne wymagania dotyczące wydajności paneli fotowoltaicznych. Moc nominalna paneli musi być zgodna z deklaracją producenta, a tolerancja mocy nie powinna przekraczać określonego procentowego zakresu. Oznacza to, że panele powinny mieć minimalną wydajność, zgodną z wartościami podanymi przez producenta.

Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Norma DIN obejmuje również wymagania dotyczące trwałości i odporności paneli fotowoltaicznych na warunki atmosferyczne. Panele powinny być odporne na działanie wilgoci, wody, zmian temperatury, korozję, a także promieniowanie UV. Wymaga się również, aby panele przechodziły odpowiednie testy, takie jak testy przeciążeń mechanicznych, wibracje i wytrzymałość strukturalna.

Bezpieczeństwo elektryczne

Bezpieczeństwo elektryczne jest kluczowym aspektem w panelach fotowoltaicznych. Norma DIN wymaga, aby panele spełniały określone standardy bezpieczeństwa elektrycznego, takie jak ochrona przed porażeniem prądem, odporność na wyładowania atmosferyczne, ochrona przed zwarciem itp. Dodatkowo, panele powinny być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami bezpieczeństwa elektrycznego.

Odporność na ogień i bezpieczeństwo pożarowe

Norma DIN określa również wymagania dotyczące odporności na ogień i bezpieczeństwa pożarowego paneli fotowoltaicznych. Panele powinny mieć odpowiednią klasę ognioodporności i być odporne na rozprzestrzenianie się ognia. Ponadto, powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi instalacji paneli fotowoltaicznych w budynkach, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i strażaków w przypadku pożaru.

Najpopularniejszą normą DIN odnoszącą się stricte do paneli fotowoltaicznych jest
DIN EN 62446 czy norma VDE0100.

Panele fotowoltaiczne wprowadzane do obiegu w Niemczech muszą spełniać także normy VDE 0126 i dodatkowo być zgodne z założeniami dyrektywy WEEE2/ 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wymogi dotyczące pracowników zajmujących się montażem paneli

W branży fotowoltaicznej niewątpliwie niezbędne są uprawnienia związane z zawodem elektrotechnika. To właśnie te uprawnienia umożliwiają samodzielne przyłączanie paneli fotowoltaicznych do sieci, co niewątpliwie jest newralgicznym elementem procesu montażu instalacji.

Niestety, samo posiadanie uprawnień elektrycznych np. tzw. SEP wydanych w Polsce nie jest wystarczające, aby zostały one uznane na terenie Niemiec. Zawód elektrotechnika jest tzw. zawodem reglamentowanym w Niemczech i podlega wpisowi do HWK czyli niemieckiej Izy Rzemieślniczej. Chcąc więc prowadzić działalność związaną z instalacją paneli fotowoltaicznych na terytorium Niemiec w formie spółki osobowej, kapitałowej czy też w formie jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. Gewerbe powinniśmy dokonać zgłoszenia do odpowiedniej Izby właściwej dla pierwszego pozyskanego w Niemczech zlecenia. Aby jednak tego dokonać koniecznym jest uznanie kwalifikacji czyli tzw. Anerkennung. Polega on na porównaniu przez właściwy niemiecki organ posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, z wymogami jakie stawiane są w Niemczech. Procedura trwa do 3 miesięcy i przeprowadzana jest przez odpowiedni organ uznający kwalifikacje w zawodzie w danym landzie.
Jeżeli osoba prawna ubiega się o wpis do Handwerkskammer winna wskazać osobę z uprawnieniami. Zwykle będzie to członek zarządu lub tzw. technische Betriebsleiter czyli kierownik techniczny posiadający uprawnienia majstra lub równoważne ze względu na doświadczenie oraz zdobytą wiedzę.

Warto wspomnieć, że montując panele fotowoltaiczne może być wymagane posiadanie innych jeszcze uprawnień jak na przykład uprawnienia związane z pracą na wysokości.
Firma zamierzająca z pozycji polskiej spółki świadczyć usługi montażu paneli w Niemczech winna także prowadzić udokumentowaną działalność w Polsce co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatniego 10- cio lecia przed zgłoszeniem.

Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej

Przyłączenie do sieci elektrycznej do sieci operatora może zostać przeprowadzone jedynie przez osobę, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia i wpisana jest na specjalną listę . Najczęściej dostawcy energii elektrycznej posiadają wykaz elektrotechników, którzy mogą odebrać instalację fotowoltaiczną. Zdarza się jednak, że operatorzy wyrażają zgodę na odbiór instalacji przez elektryka z poza listy, jeżeli posiada on odpowiedni certyfikat Jest to jednak bardzo rzadka praktyka i zdarza się w jednostkowych przypadkach.

Przynależność branżowa – Elektrohandswerk

Na zakończenie warto wspomnieć o obowiązkach pracodawcy wynikających z kwalifikacji jego przedsiębiorstwa w określonej branży. Przedsiębiorstwa zajmujące się montażem paneli fotowoltaicznych zazwyczaj przynależą do dwóch branż – branży elektrotechnicznej i branży budowlanej. Przynależność do konkretnej branży zależy od rodzaju prac wykonywanych przez przedsiębiorstwo. Skupmy się jednak na przedsiębiorcach zajmujących się montażem instalacji przydomowych.

Przynależność do danej branży, wiąże się z późniejszym obowiązkiem przestrzegania odpowiednich branżowych przepisów prawa pracy. W przypadku montażu przydomowych instalacji fotowoltaicznych, przedsiębiorca obowiązany będzie do rejestracji w Elektrohandwerk. Bardzo często jest to jednak kwestia indywidualna związana z metodyką działania danego przedsiębiorcy i wymaga dokładnych analiz.

Przedsiębiorca decydujący się na otworzenie spółki GmBH w Niemczech może napotkać jeszcze inne obowiązki, które nie zostały wspomniane w niniejszym artykule. Tak naprawdę duża część wymogów, może być zależna od formy wybranej działalności.

Jeśli jako przedsiębiorca czujesz się zagubiony w gąszczu przepisów branżowych i nie wiesz, jakie obowiązki należy spełnić, wchodząc na niemiecki rynek, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Chętnie porozmawiamy o nowych możliwościach i perspektywach dla Twojego biznesu.

Umów się z nami na 30 – minutową poradę online