Wraz z rozwojem, wiele firm decyduje się na wprowadzanie swoich produktów na rynki zagraniczne. Wiąże się to również z dużym rozwojem branży e-commerce, ukierunkowanej właśnie bardzo często na rynki zagraniczne. W dzisiejszym artykule skupimy się na wprowadzaniu produktów do Niemiec, skupiając się przy tym na podstawowej tematyce związanej z produktami tj. ich opakowaniach oraz etykietach.

Zasady dotyczące polityki opakowaniowej

W bieżącym roku, ustawodawca niemiecki znowelizował ustawę „opakowaniową” Verpackungsgesetz. Nowelizacja nałożyła większą odpowiedzialność na producentów oraz dystrybutorów. W ramach nowelizacji wprowadzono min. nowe obowiązki dotyczące składu i recyklingu opakowań.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze aspekty prawne dotyczące wymogów ze wskazanej ustawy.

  1. Wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela

W przypadku zagranicznych przedsiębiorców wprowadzających produkty na rynek niemiecki wprowadzono obowiązek posiadania przedstawiciela na terenie Niemiec. Dotyczy to przedsiębiorstw, które nie posiadają swojej siedziby lub oddziału na terenie Niemiec. Przedstawiciel ten w imieniu przedsiębiorcy zajmuje się rejestracją w systemie LUCID.

LUCID to rejestr opakowań Centralnej Agencji Rejestru Opakowań.

Wpisowi w systemie podlegają:

-producenci

-sprzedawcy, którzy wprowadzają towary w opakowaniach z widniejącym logo firmy

-importerzy

-sklepy internetowa zarejestrowane poza terenem Niemiec, które dostarczają towary bezpośrednio do konsumentów.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż przez platformy takie jak min. Amazon, eBay, Otto, Alibaba, Rakutne itp. zobowiązani są do zamieszczenia na portalu swojego numeru LUCID.

Jeżeli przedsiębiorca nie będzie posiadał numer LUCID, platforma e-commerce może zakazać mu sprzedaży za jej pośrednictwem.

Jakich opakowań nie trzeba rejestrować:

-zazwyczaj nie gromadzonych jako odpady u konsumentów końcowych np. pudełka od gier planszowych

-duże opakowania przemysłowe

-opakowania transportowe np. palety

-opakowania wielokrotnego użytku

-opakowania na napoje objęte kaucją

-opakowania detaliczne na odpady niebezpieczne

UWAGA! Jeżeli przedsiębiorca wbrew istniejącemu obowiązkowi nie zarejestruje się do LUCID może zostać na niego nałożona kara w wysokości nawet 200.000 euro. Dodatkowo może zostać objęty zakazem sprzedaży wszelkich wyrobów na terenie Niemiec oraz na platformach e-commerce.

  1. Obowiązek kaucji zwrotnej

Wprowadzając produkty spożywcze na teren Niemiec, należy bezwzględnie pamiętać o obowiązku tzw. kaucji zwrotnej. Obowiązek ten dotyczy wszelkich butelek jednorazowych z tworzywa sztucznego oraz puszek. Producenci mleka zostaną objęci tym obowiązkiem od 01.01.2024r. Do tego czasu mają oni obowiązek rejestracji w systemie LUCID.

  1. Skład opakowań PET

W zakresie opakowań PET został uregulowany ich skład, a dokładniej minimalna zawartość poddana recyklingowi. Zgodnie z regulacjami, od 01.01.2025r. aż 25% opakowań będzie musiało pochodzić z recyklingu. Regulacja ta nie dotyczy szklanych butelek, które posiadają jedynie plastikową lub metalową nakrętkę.

Po zwięzłej analizie dotyczącej opakowań, można przejść do nie mniej ważnego aspektu etykietowania produktów.

Etykietowanie

W zakresie etykietowania, należy podkreślić, że przepisy Niemieckie muszą być zgodne z przepisami unijnymi, a dokładniej Rozporządzenie UE nr 1169/2011.

Rozporządzenie to posiada ściśle uregulowane standardy informacji, które muszą być zawarte na etykietach produktów spożywczych w celu zapewnienia przejrzystości i ochrony konsumentów.

Na wstępie warto zaznaczyć, że przedsiębiorca importujący produkty spożywcze do Niemiec ma obowiązek nakleić na produkt etykietę w języku niemieckim. Brak spełnienia min. tego wymogu może skutkować nałożeniem kar finansowych.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, na produktach muszą się znaleźć min.:

-nazwa żywności

-wykaz składników

-ilość określonych składników

-ilość netto żywności

-warunki przechowywania

-nazwa firmy działającej w branży spożywczej

-kraj pochodzenia

-instrukcja użycia

-informacje o wartości odżywczej

Wartość odżywcza produktu powinna zostać podana w formie tabeli. Może się jednak zdarzyć, że opakowanie jest zbyt małe. W takich przypadkach informacje te podaje się w formacie liniowym. Informacje powinny być zapisane czcionką o wielkości co najmniej 1,2 mm.

Dodatkowo w wykazie składników należy wyszczególnić informacje o alergenach. Alergeny powinny być wyszczególnione za pomocą innej czcionki, rozmiaru liter lub tła.

W Niemczech istnieją również oznaczenia ekologiczne „Bio”, które mają za zadanie informować konsumenta, że dany produkt pochodzi z uprawy lub hodowli ekologicznej, która spełnia wyższe standardy dotyczące ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Istnieje również obowiązek informowania konsumenta, że dany produkt żywnościowy został zmodyfikowany genetycznie.

Same etykiety powinny być drukowane czcionką o minimalnej wysokości 1,2 mm. Jeżeli największa powierzchnia opakowania wynosi mniej niż 80 cm2, rozporządzenie przewiduje możliwość użycia czcionki 0,9 mm.

Może się jednak zdarzyć, że opakowanie posiada powierzchnie mniejsza niż 10 cm2. W takich sytuacjach na etykiecie należy wskazać:

-nazwę żywności

-substancje i produkty, które powodują alergię

-ilość netto żywności

-datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia

Na sam koniec wspomnimy o planowanych zmianach , dotyczących oznaczania terminu ważności produktu.

W powszechnym obiegu można spotkać oznaczenia : „należy spożyć do” i „najlepiej spożyć przed”.

W opinii organów unijnych takie oznaczenia wprowadzają w błąd konsumentów. W związku z tym, wciąż trwają prace nad ujednoliceniem systemu wskazywania terminów ważności produktów spożywczych.

Jedną z propozycji zmian było oznaczenie na zielono daty minimalnej trwałości oraz na czerwono przydatności do spożycia.

Rozważana jest również całkowita rezygnacja ze wskazywania daty minimalnej ważności.

W ramach rozważań, planowane jest również zobowiązanie producentów do umieszczania tabeli wartości odżywczych na przodzie etykiety.

Jak pokazaliśmy, wprowadzanie produktów na rynek Niemiecki nie jest prostym procesem, zwłaszcza jeśli mówimy o przepisach dotyczących opakowań i etykiet. Jeżeli w ramach swojej działalności planujesz ekspansję zagraniczną, zapraszamy do kontaktu ! Postaramy się dopasować dla Ciebie najlepsze rozwiązania prawne, abyś Ty mógł skupić się wyłącznie na pozostałych kwestiach sprzedażowych.