W ostatnim czasie tematem numer jeden, z którym zgłaszają się do naszej Kancelarii przedsiębiorcy działający w branży fotowoltaicznej jest kwestia wejścia ze swoimi usługami na rynek Niemiecki. Dotyczy to zarówno firm świadczących usługi na rzecz klientów indywidualnych, poprzez montaż paneli na dachach domów, jak i przedsiębiorców budujących farmy fotowoltaiczne. Niemiecki rynek staje się dla polskich przedsiębiorców atrakcyjny, przede wszystkim za sprawą rządowych dopłat Jeżeli działasz w tej branży i chcesz dotrzeć do nowego grona odbiorców oraz zwiększyć zyski ze swojego biznesu koniecznie zapoznaj się z tym artykułem.

Forma prowadzenia działalności w branży fotowoltaicznej

Polski przedsiębiorca pragnący wkroczyć na niemiecki rynek usług fotowoltaicznych, po przeprowadzeniu badania rynku pod kątem biznesowym, powinien w pierwszej kolejności zatroszczyć się o to, w jakiej formie prawnej będzie prowadził swoją działalność skierowaną na rynek niemiecki. Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa – zarówno z punktu widzenia pozyskania potencjalnych klientów jak i uprawnień i obowiązków, których przedsiębiorca będzie musiał dopełnić, a które warunkowane są przez formę, w jakiej prowadzona jest firma.

Polski przedsiębiorca może po pierwsze zdecydować się na świadczenie usług w postaci montażu paneli fotowoltaicznych jako polska firma, która jedynie wykonuje swoje usługi na terytorium Niemiec, w dalszym ciągu pozostając podmiotem polskim np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Polski przedsiębiorca działający w branży fotowoltaicznej może zdecydować się także na założenie niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, w skrócie GmbH) – niesie to za sobą szereg korzyści prawnych, ale także faktycznych – spółki GmbH cieszą się bardzo dużym zaufaniem na rynku niemieckim i są synonimem wysokiej jakości świadczonych usług. Kolejną możliwością jest założenie oddziału polskiej spółki w Niemczech tzw. tzw. Betriebsstätte. Zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy dokonujący montażu paneli fotowoltaicznych na mniejszą skalę, świadczyli swoje usługi w formie niemieckiej jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. Gewerbe. Warto zaznaczyć, że ta forma nie wyklucza również możliwości zatrudniania pracowników, którzy będą przedsiębiorcy niezbędni przy wykonywaniu prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych.

Powyżej przytoczone przykłady stanowią jedynie zarys form, w jakich można prowadzić na terytorium Niemiec działalność w branży fotowoltaicznej. Należy pamiętać, że przed podjęciem decyzji co do wyboru rodzaju firmy, najlepiej skontaktować się z prawnikiem, specjalizującym się w prawnej obsłudze przedsiębiorców pragnących wprowadzić swój produkt lub usługę na rynek niemiecki, który doradzi nam jak to zrobić i stworzy rozwiązanie skrojone na miarę naszych potrzeb.

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli polski przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie działalności w dotychczasowej formie prawnej, jako polska firma, pojawią się wyzwania związane z delegowaniem pracowników, którzy będą wykonywać prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych. Istotne znaczenie będą miały także kwestie związane z opodatkowaniem czy realizacją obowiązków, które nakładane są na podmioty działające na terytorium Niemiec, mimo że są to firmy zagraniczne z Unii Europejskiej.

Kwestia delegowania pracowników do montażu paneli fotowoltaicznych

Kolejnym zagadnieniem, z którym będzie musiał zmierzyć się przedsiębiorca działający w branży fotowoltaicznej, który zdecyduje się na pozostanie przy polskiej formie prawnej swojego przedsiębiorstwa, będzie kwestia sposobu w jaki można oddelegować pracowników w sposób legalny, tak aby dokonywali oni na terytorium Niemiec prac związanych z montażem paneli lub budową farm fotowoltaicznych. W zależności od tego w jakim natężeniu i na jakich przestrzeniach czasowych prace te będą przez pracowników wykonywane, skierować ich do wykonywania owych prac będzie można w ramach różnych rozwiązań prawnych. Nie bez znaczenia pozostaje także narodowość pracownika. Pracownik może świadczyć, w zależności od spełnienia określonych kryteriów, pracę w formie montażu paneli fotowoltaicznych, w ramach między innymi delegowania pracowników do tymczasowego świadczenia usług, podróży służbowej lub posiadania karty ICT. Bezwzględnie należy pamiętać, że dla pracowników pochodzących z państw spoza Unii Europejskiej zasadniczo koniecznym będzie uzyskanie niemieckiej wizy Vander Elst, uprawniającej obywateli państw trzecich do wykonywania pracy na terytorium Niemiec.

Kwalifikacja branżowa, a dodatkowy podatek oraz zgłoszenie do SOKA-Bau – jak ich uniknąć?

Zagadnieniem, które ma w praktyce olbrzymi wpływ na obowiązki przedsiębiorcy, który wkroczy ze swoim biznesem fotowoltaicznym na rynek niemiecki, jest kwestia ustalenia, do jakiej branży będzie przynależało jego przedsiębiorstwo. W Niemczech kolosalną rolę odgrywają bowiem układy branżowe, regulujące sytuację poszczególnych branż, obowiązków przedsiębiorcy oraz pracowników w nich zatrudnionych. W praktyce w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się montażem paneli fotowoltaicznych powstaje najczęściej dylemat, czy przedsiębiorstwo kwalifikować się będzie do branży elektronicznej czy też budowlanej.

Problem jest o tyle skomplikowany, że układy branżowe nie wskazują wprost na firmy działające w branży fotowoltaicznej – ani w zakresie wykluczenia takich firm ani w zakresie włączenia ich do branży budowlanej, przy czym katalog prac, które powodują kwalifikację albo wykluczenie z branży budowlanej jest naprawdę bogaty (razem ponad 50 rodzajów wyszczególnionych rodzajów prac). Z kolei przedsiębiorstwa trudniące się instalatorstwem elektrycznym, są wykluczone z branży budowlanej, o ile nie wykonują przy tym prac budowlanych. Tym samym zasadą jest, że przedsiębiorstwa zajmujące się rzemieślniczą instalacją lub konserwacją instalacji oraz sprzętu elektrotechnicznego i oferujące odpowiednie usługi, łącznie z towarzyszącymi im obowiązkami budowlanymi, nie będą kwalifikowane jako działające w branży budowlanej, chyba że czynności budowlane w roku kalendarzowym stanowią ponad 50 % całkowitego czasu pracy operacyjnej przedsiębiorstwa.

Jak widać, udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o kwalifikację przedsiębiorstwa fotowoltaicznego wymaga bardzo drobiazgowego przeanalizowania całego zakresu prac, które firma wykonuje w danym okresie czasu, jaki mają charakter i jakie są proporcje prac elektrotechnicznych do pozostałych prac w kontekście obowiązujących niemieckich przepisów branżowych, przy czym najskuteczniej ten analizy dokona prawnik specjalizujący się w tym temacie.

Wynik takiej analizy determinuje dalsze obowiązki przedsiębiorcy w postaci odprowadzania dodatkowego podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) oraz zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia przy niemieckim SOKA-Bau. Pracodawca zagraniczny, ale tylko działający w branży budowlanej, ma obowiązek zarejestrować pracowników delegowanych do Niemiec w SOKA-Bau. Na pracodawcy ciąży także powinność zapłaty składki do SOKA-Bau. Jest ona płatna co miesiąc i jest obliczana jest od wynagrodzenia brutto i wynosi 15,20 %. W razie opóźnienia z zapłatą składki, SOKA-Bau naliczy odsetki za zwłokę za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki. Ponadto kasa urlopowa może wszcząć przeciwko pracodawcy postępowanie sądowe z tytułu roszczenia o zapłatę zaległych składek wraz z odsetkami. Podatek budowlany obowiązani są odprowadzać przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane. Podatek budowlany stanowi 15% kwoty każdej z wystawianych faktur, należy opłacić go do właściwego niemieckiego urzędu skarbowego. W tym zakresie możliwym jest jednak uzyskanie zwolnienia ze wskazanego podatku albo ubieganie się o jego zwrot, w czym jako Kancelaria również wspieramy naszych Klientów.

Przedsiębiorco, jeżeli działasz w branży fotowoltaicznej i chciałbyś dowiedzieć się szczegółów w zakresie możliwości wejścia ze swoimi usługami na rynek niemiecki zadzwoń do nas – chętnie porozmawiamy i zaproponujemy rozwiązania skrojone na miarę Twojego biznesu.