Ukraińcy, Białorusini oraz obywatele innych państw spoza Unii Europejskiej będą mogli za niedługo migrować do Niemiec za przysłowiowym chlebem na nowych zasadach. Praca w Niemczech będzie możliwa bowiem otworzono tamtejszy rynek pracy. Obwarowali jednak wjazd do swojego kraju dla potencjalnych, pozaunijnych pracowników, wieloma restrykcjami. Jakimi? O tym przeczytacie poniżej.

Przeczytaj także: Praca w Niemczech – nowe możliwości dla osób spoza UE od 2020 r. 

Ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników

Niemiecki Bundestag podjął ostatnio decyzję o otwarciu niemieckiego rynku pracy dla wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich (tj. krajów spoza UE). Powodem tej decyzji był coraz bardziej odczuwalny brak kadry pracowniczej na rynku niemieckim i starzenie się społeczeństwa. Uchwalenie ustawy imigracyjnej ma spowodować przyciągnięcie do Niemiec wykwalifikowanych pracowników z krajów takich jak Ukraina.

Kiedy wejdzie w życie ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników?

Ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.

Co się zmieni wraz z wejściem ustawy w życie?

Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych tworzy ramy dla imigracji wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich do Niemiec.

Absolwenci szkół wyższych i pracownicy z wykształceniem zawodowym, będący obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, będą uznawani za specjalistów. Osoby te będą mogły pracować jako pracownicy wykwalifikowani zgodnie z nabytymi kwalifikacjami. Warunkiem podstawowym dla obu grup będzie uznanie ich kwalifikacji w specjalnej procedurze. O procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych dowiecie się więcej na ,,Portalu o uznaniu”.

Ustwodawca odrębnie potraktował jedynie specjalistów IT. Mogą oni pod pewnymi warunkami uzyskać dostęp do rynku pracy w Niemczech bez formalnych kwalifikacji. Tj. bez ukończenia szkoły i posiadania dyplomu w tym kierunku.

Ustawa nie daje żadnych nowych możliwości dostępu do rynku pracy osobom niewykwalifikowanym oraz pracownikom o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Wejście na rynek pracy w Niemczech dla tzw. specjalistów posiadających już umowę o pracę będzie  łatwiejsze. W takiej sytuacji pracodawcy tych osób będą zwolnieni z konieczności uzyskania zaświadczenia o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Ustawa daje także obcokrajowcom spoza Unii – pracownikom wykwalifikowanym, możliwość zarejestrowania się w Biurze pośrednictwa pracy (Agentur für Arbeit) w charakterze osób poszukujących pracy na okres do 6 miesięcy. Warunkiem jest komunikatywna znajomość języka niemieckiego oraz posiadanie odpowiedniej ilości pieniędzy na pobyt.

Praca w Niemczech – co muszę zrobić, aby pracować jako specjalista w Niemczech?

Ważną rzeczą będzie uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych wedle opisanej powyżej procedury.

Osobami mogącymi liczyć na zatrudnienie w Niemczech będą absolwenci szkół wyższych oraz osoby z wykształceniem zawodowym.

Kto jest pracownikiem wykwalifikowanym w rozumieniu prawa?

Pracownicy wykwalifikowani na mocy ustawy o imigracji pracowników wykwalifikowanych to cudzoziemcy, którzy są obywatelami kraju trzeciego i którzy posiadają kwalifikacje zawodowe uzyskane w kraju lub kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą, równoważne z kwalifikacjami uzyskanymi w kraju, lub posiadają niemiecki dyplom uniwersytecki, uznany zagraniczny dyplom uniwersytecki lub zagraniczny dyplom uniwersytecki porównywalny z niemieckim dyplomem uniwersyteckim.

Czy ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników otwiera również możliwość imigracji niewykwalifikowanych lub nisko wykwalifikowanych pracowników?

Nie. Ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników wyjaśnia, że kwalifikacje cudzoziemca są sprawdzane pod względem równoważności w tzw. procedurze uznawania kwalifikacji. Wyjątek stanowią informatycy z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, którzy w Niemczech zatrudnieni będą ze stawką co najmniej 4020 euro/miesiąc. Wysokość wynagrodzenia będzie  dostosowywana corocznie.

Zapewnienie środków utrzymania

Od osób starających się o niemiecką wizę szkoleniową, celem poszukiwania pracy lub wizę pracowniczą zawsze wymaga się wykazania, że cudzoziemiec jest w stanie zapewnić sobie utrzymanie podczas swojego pobytu w Niemczech. Osoby powyżej 45 roku życia powinny zarabiać co najmniej 3 685 euro miesięcznie lub udowodnić, że posiadają odpowiednie oszczędności na emeryturę (plany emerytalne).

Ocena równoważności kwalifikacji, a także ocena warunków pracy odgrywają niebagatelną rolę w dostępie obcokrajowców z krajów trzecich do rynku pracy w Niemczech. To ważne dla zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia dla nowych wykwalifikowanych pracowników i zapobieżenia dumpingowi płacowemu.

Przeczytaj także: Kinderzuschlag – niemieckie świadczenie rodzinne oraz Komu przysługuje niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld?

Praca w Niemczech – podsumowanie

Zgodnie z nową ustawą o imigracji pracowników wykwalifikowanych do pracy do Niemiec lub celem poszukiwania pracy wyjechać mogą osoby, które:

  1. ukończyły studia wyższe oraz osoby z wykształceniem zawodowym;
  2. przejdą procedurę uznania ich kwalifikacji zawodowych (wyjątek stanowią specjaliści IT);
  3. mówią w stopniu komunikatywnym po niemiecku;
  4. wykażą posiadanie środków finansowych na utrzymanie siebie w Niemczech.

Jak podają ośrodki badawcze na Ukrainie, zainteresowanie pracą w Niemczech wśród potencjalnych pracowników migrujących jest wysokie. Według Google Trends, poszukiwanie zwrotu  „miejsce pracy w Niemczech” było w ostatnich miesiącach szczególnie często wyszukiwane. Również linie lotnicze poszerzają swoją ofertę na loty pomiędzy Ukrainą i Niemcami, spodziewając się dużego ruchu na tych destynacjach. Czy rzeczywiście tak będzie?

Cóż, dla osób, które zdecydują się na wyjazd za Odrę czekają z pewnością dobre zarobki. Przejście jednak całej procedury związanej z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nie jest proste. Wynika to głównie z faktu posiadania przez państwa różnych systemów nauczania. W niektórych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie wykształcenia. To z kolei może wiązać się z podjęciem szkolenia w Niemczech. Ważnym elementem jest znajomość języka niemieckiego i posiadanie większych niż w Polsce pieniędzy na start.

BKT Praca w Niemczech

Po przeczytaniu tego artykułu, mogą Cię zainteresować także poniższe wpisy:

Delegowanie opiekunek z krajów trzecich do Niemiec

Delegowanie opiekunek z krajów trzecich do Niemiec cz. II

Delegowanie opiekunek z krajów trzecich do Niemiec cz. III