Jako Kancelaria Prawa Międzynarodowego na szeroką skalę wspieramy naszych Klientów w ich pomysłach na prowadzenie transgranicznych przedsięwzięć biznesowych. Z chęcią nadajemy ramy prawne prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W ostatnim czasie nasz zespół podjął się problematyki związanej z utworzeniem sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż alkoholu online w Wielkiej Brytanii Poniżej podpowiadamy, jakie wymogi trzeba spełnić, by móc sprzedawać napoje tego typu w UK. A ponieważ najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju jest tzw. LTD, opisujemy również najważniejsze kwestie związane z tym tematem.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się:

 • Czym jest tzw. LTD (limited company)?
 • Jak ją założyć i jak wyglądają kwestie podatkowe?
 • Jakie wymogi obowiązują w przypadku sprzedaży alkoholu w UK?
 • Na co zwrócić uwagę, sprzedając alkohol online w Wielkiej Brytanii?

Zapraszamy do lektury!

Brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to prostsze niż myślisz! 

Wspomniana na wstępie tzw. LTD (limited company) to brytyjski odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to najczęściej wybierana i ceniona forma prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii, doceniana zarówno lokalnie, jak i globalnie. Z tego względu najpierw skupimy się najpierw na omówieniu kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tej właśnie formie. Warto zauważyć, że również sprzedaż alkoholu online w Wielkiej Brytanii może przybrać taki kształt. Ale po kolei…

Jak założyć limited company? 

Każdy – bez względu na narodowość – może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkiej Brytanii – tzw. limited company. Nie trzeba mieć ani statusu rezydenta, ani nawet miejsca zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że spółka musi być zarejestrowana na brytyjski adres.  

Ponadto należy ustalić nazwę firmy oraz wyznaczyć dyrektora zarządzającego. Brytyjska firma potrzebuje co najmniej jednego dyrektora, choć może być ich więcej. Należy przygotować również dokumenty formacyjne: memorandum of association i articles of association.

Następnie można przystąpić do rejestracji w Companies House i HMRC. Orientacyjne koszty wpisu do rejestru kształtują się następujcąo:

 • £12 – przy wpisie dokonywanym online,
 • £40 – przy wpisie dokonywanym pocztowo, przy czasie oczekiwania 8 -10 dni,
 • 100£ – za ekspresowy wpis w przeciągu tego samego dnia.

Trzeba zaznaczyć, że założenie brytyjskiej spółki nie uprawnia automatycznie do pobytu i pracy na terytorium Wielkiej Brytanii. Przy obecnych możliwościach technicznych nie stanowi to jednak problemu. Wykonalne bowiem jest prowadzenie firmy – a w związku z tym osiąganie dochodów – dzięki pracy zdalnej z terytorium Polski lub jakiegokolwiek innego kraju na świecie. 

Limited company – jak wysokie są podatki? 

Pytanie o wysokość zobowiązań podatkowych to jedna z najbardziej istotnych kwestii towarzysząca przedsiębiorcy przy podejmowaniu decyzji o formie działalności gospodarczej. Wśród podatków, które musi płacić brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy wskazać przede wszystkim:

 • podatek od osób prawnych (Corporation Tax),
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek od wynagrodzeń pracowników oraz
 • podatek od wynagrodzeń dyrektorów zarządzających

Firmy, które w ciągu roku mogą osiągnąć obrót w wysokości przekraczającej 85 tysięcy £ lub więcej muszą być zarejestrowane jako podatnicy VAT. Standardowa stawka podatku VAT wynosi 20%.

UWAGA!

Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT i składki na ubezpieczenie społeczne to trzy największe zobowiązania dla spółki. Należy jednak pamiętać, że dyrektorzy spółek limited muszą rozliczać się również z osobistych zobowiązań podatkowych – poprzez złożenie corocznej deklaracji.

Sprzedaż alkoholu online w Wielkiej Brytanii – jakie wymogi trzeba spełnić?

Niezbędne licencje 

Aby móc legalnie sprzedawać alkohol online w UK, konieczne jest uzyskanie dwóch licencji:

 • personal licence oraz
 • premises licence. 

Personal licence daje pozwolenie na zarządzanie i sprzedaż alkoholu. Premises licence z kolei definiuje lokal biznesowy jako miejsce, gdzie legalnie może odbywać się przechowywanie i wysyłka alkoholu. Aby móc prowadzić działalność w zakresie sprzedaży alkoholu online koniecznym jest uzyskanie obu licencji.

Z jednej strony każda osoba posiadająca personal licence (czyli licencję osobistą) może legalnie sprzedawać alkohol w imieniu dowolnej firmy, w tym także online. Z drugiej zaś, posiadacz licencji musi upoważnić każdego w biznesie bez licencji, aby mógł on sprzedawać alkohol – online lub w inny sposób.

Jak zdobyć obie licencje?

Uzyskanie osobistej licencji jest procesem dwuetapowym. Polega po pierwsze na odbyciu niezbędnego szkolenia, a po drugie na złożeniu wniosku o jej wydanie na specjalnym formularzu.

Następnie należy złożyć wniosek o licencję na lokal (premises licence) w lokalnym urzędzie. Może ona być przyznana na każdy obiekt komercyjny, w którym odbywa się przechowywanie i wysyłka alkoholu. Chodzi zatem m.in. o magazyny czy sklepy. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przedłożyć plan lokalu, na którym zaznaczone będą miejsca, w których będzie przechowywany i składowany alkohol. W ramach wniosku należy opisać, w jaki sposób firma będzie spełniać cele licencyjne. Czym są owe cele? To nic innego, jak zapobieganie przestępczości i zakłócaniu porządku, ochrona małoletnich i bezpieczeństwo publiczne.

Ile to kosztuje?

Opłaty za wydanie premises licence wahają się od 100£ do 1905£. Wniosek o personal licence kosztuje natomiast 37£. 

Sprzedaż alkoholu online w Wielkiej Brytanii – pozostałe wymogi

Inne wymogi, na które należy zwrócić uwagę, rozpoczynając biznes związany ze sprzedażą alkoholu na terytorium Wielkiej Brytanii, dotyczą odpowiedniego oznaczenia produktu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Za alkohol uznaje się napoje spirytusowe, których wartość alkoholu utrzymuje się na poziomie minimum 15%. Takie produkty należy opatrzyć odpowiednią etykietą.
 • Alkohole wysokoprocentowe także muszą być oznakowane odpowiednią etykietą fiskalną.
 • Z kolei w przypadku importowania lub wytwarzania tego typu produktów przeznaczonych do spożycia w Wielkiej Brytanii, zasadniczo na etykiecie należy umieścić pieczęć celną. 

Sprowadzenie do Wielkiej Brytanii alkoholu wiąże się z też obowiązkiem zapłaty akcyzy. Importu można dokonywać samodzielnie jako zarejestrowany odbiorca, za pośrednictwem innego zarejestrowanego odbiorcy lub korzystając z usług uprawnionych magazynierów, którzy odbierają alkohol i przechowują go w stanie zawieszenia poboru akcyzy w zatwierdzonym magazynie akcyzowym.

Nie można zapominać także o stawkach opodatkowania, które są różne – w zależności od konkretnego rodzaju alkoholu. Przykładowo whisky, wódka, gin, tequila czy rum podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 20% oraz akcyzą w wysokości 28,74£ za litr czystego alkoholu. Z kolei wino o stężeniu alkoholu na poziomie 15-18% opodatkowane jest 20% podatkiem VAT, a akcyza kształtuje się na poziomie 3,96£ za litr.

Co więcej – w zależności od tego, skąd jest importowany jest alkohol – mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za import z krajów trzecich. 

Wymogi dla sklepu internetowego – na to zwróć uwagę 

Nie wystarczy jedynie posiadanie odpowiednich licencji – musisz również upewnić się, że Twoja firma prowadzi działalność zgodnie z regulacjami dotyczącym sprzedaży alkoholu online. Kluczową kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest zapewnienie, że nie sprzedajesz alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. W tym celu na swojej stronie internetowej należy umieścić oświadczenie o przekroczeniu wieku 18 lat i poprosić klienta o weryfikację wieku w momencie zakupu. Wymagane jest również, aby kierowcy dostarczający przesyłki prosili o okazanie dowodu tożsamości podczas dostarczania paczki. 

Każda platforma sprzedażowa – niezależnie od rodzaju oferowanych na niej produktów – musi spełnić też niezbędne wymagania w zakresie ochrony danych osobowych oraz przedstawienia regulaminu sklepu internetowego.

Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych zachodzi konieczność odpowiedniego poinformowania użytkownika o:

 • sposobie i celach wykorzystania danych osobowych,
 • możliwości ich aktualizowania,
 • okresu przechowywania oraz
 • sposobu ich zabezpieczenia.

Użytkownika należy także poinformować o jego prawach związanych z uzyskaniem m.in. informacji o tym, jak jego dane są wykorzystywane oraz że przysługuje mu prawo do żądania usunięcia danych. 

Istotną kwestią jest także stworzenie regulaminu sklepu internetowego sprzedającego alkohol (terms and conditions). Trzeba wskazać na problematykę związaną z:

 • polityką zwrotów zgodną z ochroną konsumentów,
 • warunkami i czasem dostawy,
 • zastrzeżeniem weryfikacji wieku osoby kupującej i odbierającej towar oraz
 • zasadami płatności. 

 Sprzedaż alkoholu w Wielkiej Brytanii – podsumowanie

Przedsiębiorco, jeżeli myślisz o poszerzeniu horyzontów i rozszerzeniu swojego biznesu poza granice Polski koniecznie skontaktuj się z nami. Naszym Klientom proponujemy elastyczne rozwiązania skrojone na miarę ich biznesowych potrzeb. Chętnie podejmujemy się analizy nowych tematów – takich, jakie zostały poruszone w artykule powyżej.

Przeczytaj także ten artykuł: Jak prowadzić biznes w Anglii po Brexicie?